Ribe Domkirkeplads Foto: Jens Lindhe

Klimasikring


Ud over det traditionelle arbejde med by- og landskabsarkitektur har vi hos Schønherr gennem de seneste 10 år oparbejdet stærke kompetencer indenfor klimasikring. Højvande og monsterregn har gjort nutidens klimaforandringer meget mærkbare for alle – og samtidig tydeliggjort nødvendigheden af at indtænke vandhåndtering i alle projekter.

Vores vision er at skabe en ægte bæredygtig landskabsarkitektur, hvor vi altid bidrager med løsninger, der er kunstnerisk uangribelige, smukke og samtidig pragmatisk klimasikrende. Vi vil altid medtænke håndtering af overfladevand, lokal afledning af regnvand, forsinkelse af regnvand, højdevandssikring og planteprojekter til rensning af spildevand i vores landskabsarkitektur.

Pris for klimasikring

I 2013 vandt vi konkurrencen om danmarks største klimatilpasningsprojekt: ”Kokkedal – Den blågrønne haveby”. Her skal et stort område med almene boliger gentænkes som en åben, tryg, socialt aktiv haveby med åer, vandløb og bassiner til regnvandsopsamling. Kokkedalprojektet er det første og største projekt i bestræbelserne på at arbejde med en klima- og boligmæssig helhedstænkningblevet og er derfor hurtigt blevet et symbol på klimasikring og tilpasning, der forbedrer livet for borgerne – både socialt og klimamæssigt.

 

YDELSER


 • Håndtering af overfladevand i byen, LAR mv.
 • Integrering af regnvandshåndtering, infrastruktur, rekreation og byplanlægning
 • Formgivning af forsinkelses og regnvandsbassiner
 • Planteprojekter, for rensning af spildevand og forbedre luftkvalitet i byområder
 • Højdevandssikring mv.

 

REFERENCER


 • Regnvand i Risskov for Vand og Spildevand, Århus Kommune
 • Regnvandsbassin i Brande for Siemens Windmills
 • Vejle centralrensningsanlæg for Vejle Kommune
 • Blå Plan ved Birk Centerpark for Herning Kommune
 • Vandløb og regnvandsbassiner, DNU, Skejby Sygehus for Region Midtjylland
 • Frø – laguner i Gyngemosen, boligprojekt for Sjælsøgruppen
 • Gågader i Skive, delområde af helhedsplan for Skive kommune
 • Harrestrup å for Københavns Kommune
 • Bæredygtige boliger i Bellinge, bebyggelsesplan for Odense Kommune
 • Nordhavnsvejen. Ryparken på Københavnerkortet for Københavns Kommune
 • Kokkedal – Den blågrønne have by. Et klimatilpasningsprojekt for Fredensborg Kommune
 • Ribe Domkirkeplads for Esbjerg Kommune
Højvande og monsterregn har gjort nutidens klimaforandringer meget mærkbare for alle - og samtidig tydeliggjort nødvendigheden af at indtænke vandhåndtering i alle projekter
DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær
Regnvand i Risskov