5 grønne cykelruter, København
5 grønne cykelruter, København
Cykling på brosten, København
Cykling på brosten, København

Natur- og cykelruter


Den danske cykelkultur er opstået og udviklet gennem mange år – godt hjulpet af vedvarende satsninger på cykelstier og cykelruter.

Cyklisternes risiko for at komme til skade er, gennem etablering af bedre cykelanlæg, reduceret betydelig gennem de seneste år, men der kan stadig gøres meget mere for at få cyklisterne til at føle sig trygge i trafikken og for at mindske konflikterne mellem cyklisterne.

Mange danskere ønsker sig endnu flere og bredere cykelstier, flere grønne cykelruter fri for biltrafik, grønne bølger gennem lyssignaler og bedre cykelparkering – også på arbejdspladserne.

Gennem nøje læsninger og analyser af by- og landskabsmæssige sammenhænge, designer Schønherr cykelruter, der både giver planlagte og varierede oplevelser for cyklisterne, sikrer en sikker færdsel for den øvrige trafik og skaber anlæg, der er nøje afstemt efter gældende regler på området.

Schønherr kan rådgive i hele forløbet omkring etableringen af nye cykelruter – fra høring af interessenter og produktion af de første skitser til udarbejdelse af eventuelle lokalplaner og projektering af anlægget.

 

YDELSER


 • Landskabs- og lokaliseringsanalyse, registrering af kulturmiljøer, kulturlandskaber, mm.
 • Æstetisk vurdering, skitseprojekt, projektering og fagtilsyn
 • Design af gadeprofil, broer, tunneler, udstyr, belægninger mm.
 • Visualisering og 3D modellering
 • Borgerinddragelse og workshops
 • Køre- og adgangsforhold for cyklister – fremkommelighed, sikkerhed, fremkommelighed, trængsel, og komfort
 • Bycykelstrategier og holdepladser
 • Cykelplanlægning, herunder; cykelparkering, ruteplanlægning, generelle fysiske cykelforhold

 

REFERENCER


 • Cykelrute Nørrebro for Københavns ­Kommune
 • Cykelsti ved Hvidkilde Gods for Vejdirektoratet
 • Nordhavnsvej – ny cykelrute for ­Københavns Kommune
 • Cykling på brosten for ­Københavns Kommune
 • Cykelsupersti i Frederikssund for ­Frederikssund Kommune
 • 5 grønne cykelruter for ­Københavns Kommune
 • Diverse cykelstier på Frederiksberg for ­Københavns Kommune

Cykelsti Nordhavnsvej
Hvidkilde cykelsti
Mange danskere ønsker sig endnu flere og bredere cykelstier, flere grønne cykelruter fri for biltrafik, grønne bølger gennem lyssignaler og bedre cykelparkering – også på arbejdspladserne
Nørrebro cykelsti
Nørrebro cykelsti