Natur


Kulturlandskabet bliver dagligt til i en konstant forandring, der forårsages af opdyrkning, omlægninger, bygninger, infrastruktur, tekniske anlæg og råstofudvinding..

Den varierede og foranderlige påvirkning af vores omgivelser kræver en særlig tilgang ved projekter, der drejer sig om genopretning og nytænkning af værdier. Denne tilgang skal være bredt favnende og have fokus på naturtyper, kulturhistorie, landbrugs- og industriproduktion, geologi, biodiversitet, infrastruktur, rekreative forhold og turisme.

Som landskabsarkitekter arbejder vi hos Schønherr med balancen mellem projektets visioner og stedets forudsætninger. Forholdet mellem kultur og natur bliver altid defineret i et landskabsprojekt, og vores opgave er at tydeliggøre disse forhold på en måde, hvor både fortid, nutid og fremtid inkluderes.

Naturgenopretning er ofte stedspecifik og meget kompleks. Derfor skaber vi løsninger, der har et solidt grundlag i klare programmæssige forudsætninger og stringente analyser.

 

YDELSER


 • Reetablering efter udvinding af råstoffer
 • Deponier – indretning og retablering
 • Tekniske anlæg – indretning og retablering
 • Naturparker
 • Rammer for menneskelig aktivitet
 • Arealanvendelser
 • Skovrejsning og læplantninger
 • Vurdering af fredede træer, alléer og bevoksninger
 • VVM–redegørelser
 • Lokalplaner
 • Naturgenopretning ved anlæg af infrastrukturelle anlæg
 • 3D-visualiseringer og anden formidling

 

REFERENCER


 • Hvidkilde-området ved Lunderskov for Lunderskov Kommune
 • Lille Vildmose Centeret, Nationalparkområde sydøst for Aalborg for Sejlfod Kommune
 • Frølaguner i Gyngemosen, boligprojekt for Sjælsøgruppen
 • Cykelsti ved Hvidkilde gods
 • Kulturarv og trafiksikkerhed for Vejdirektoratet
 • Reetablering af råstofgrave og affaldsdeponi på Djursland for Reno Djurs IS
 • Vurdering af fredede Lindetræer ved Hanbjerg Hovedgård for Kulturarvsstyrelsen
 • Vurdering af kulturarv, fredede Lindetræer mv. i Christiansfeld
 • Ledreborg slotspark og allé for Silvia og John Munro
 • Naturgenopretning i forbindelse med vejopgaver
 • Harrestrup å for Københavns kommune
 • Plan for retablering af råstofgrave mv. for Roskilde kommune
 • Kokkedal – den blågrønne haveby. Et klimatilpasningsprojekt for Fredensborg kommune
 • Klimatilpasning Gentofterenden for Gentofte Kommune/Nordvand
 • Gåsebjergsand Aktivitetscenter for
 • Møntsted Kalkgruber for Bevica Fonden
 • Skagen Fyr for Realdania Byg
 • Skov ved Dansk Wilton for Dansk Wilton A/S
 • Udviklingsplan for museumsområdet ved Højerup Stevns Klint for Statens Kunstfond og Holmsland Kommune

Forholdet mellem kultur og natur bliver altid defineret i et landskabsprojekt, og vores opgave er at tydeliggøre disse forhold på en måde, hvor både fortid, nutid og fremtid inkluderes
Ledreborg Slot