Parker


De grønne parker er vores fælles rum for skønhed, eftertænksomhed og leg, og de formidler på smukkeste vis vores kulturelle og landskabsarkitektoniske historie. Parken er også den repræsentation af begrebet ’natur’, der afsøger spillerummet mellem ’det vilde’ og ’det civiliserede’.

Fælles for den store, klassiske park eller den nære, grønne hverdagsplet, er, at de begge kan fungere som små oaser, hvor man kan få et afbræk fra hverdagen og give sig selv lidt tid til eftertanke.

Schønherr har mange års erfaring med nyskabelse og revitalisering af parker, og vi anser parken som et af vore kerneområder. I forbindelse med overordnede bymæssige planlægningsstrategier, indgår parker ofte som en vigtig del af en større grøn handlingsplan, men udgør lige så ofte en selvstændig opgave. Vi tager altid afsæt i historiske analyser, men bruger også de nye fortællinger og muligheder, som erfares gennem inddragelse af parkens mange forskellige brugere. Vores overordnede mål er mangfoldighed i en enkel ramme. Parken skal tage udgangspunkt i og fungere sammen med sine omgivelser, og den skal tage naturligt afsæt i bæredygtige blå-grønne rum, hvor byens regnvand kan blive et glædeligt, synligt og foranderligt tilskud til den samlede oplevelse af parken.

Terræn- og beplantningsplaner udformes, så de er tilpasset behovene, som brugerne af en velbesøgt have har. På samme måde er drift- og vedligeholdelsesplaner en naturlig følge af dette.

 

YDELSER


 • Nytænkning og renovering af eksisterende parker
 • Plejeplaner for parker
 • Park-handleplaner for kommuner
 • Nye parker
 • Lommeparker
 • Midlertidige parker
 • Flytbare parker

 

REFERENCER


 • Kongens Have, indplantningsplan for Slots- og Ejendomsstyrelsen
 • Christiansgave Bypark for Hjørring Kommune
 • Bundsgårdsparken Aalborg Øst for Aalborg Kommune
 • Sophienholmparken landskabs- og skulpturprojekt for Statens Kunstfond og Lyngby-Tårbæk Kommune
 • Skelagerparken for Aalborg Kommune
 • Parken ved Schæffergården, Gentofte for Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde
 • Renovering og fornyelse af slotsparken ved Ledreborg for Silvia og John Munro
 • Hundemarken, legeplads i Aalborg Øst for Aalborg Kommune
 • Hesteskoen, rekreationsområde i Aalborg Øst for Aalborg Kommune
 • Paradis, Stavanger for ROM eiendom, Aker Solutions
 • Hvidkildeområdet i Lunderskov for Lunderskov Kommune
 • Fredensborg Slotshave – genskabelse af Brede Allé og parterret for Slots- og Ejendomsstyrelsen
Fælles for den store, klassiske park eller den nære, grønne hverdagsplet, er, at de begge kan fungere som små oaser, hvor man kan få et afbræk fra hverdagen og give sig selv lidt tid til eftertanke
Ledreborg Slot