Porten til Lolland
Arealplan for Zoologisk have i København
Kokkedal Klimatilpasning
Varde bymidte
Grenå Midtby

Strategi- og udviklingsplaner


Strategi- og udviklingsbaserede planer definerer en ønsket retning for udviklingen af et område – typisk igennem en længere årrække. En sådan plan er nytænkende og foranderlig, men etablerer også brugbare rammer og en konkret retning for en kommende udvikling. En retning, der imødekommer krav og ønsker, som måske endnu er ukendte.

Tidsdimensionen er en afgørende faktor, da planen ofte skal være brugbar og levedygtig i en lang årrække. Derfor er indholdet af dynamik og fleksibilitet, i forhold til de retningsgivende og faste elementer en vigtig afvejning.

Vi skaber levende planlægningsværktøjer, der gør langsigtede visioner tilpasningsdygtige og realiserbare. Karakteren af den enkelte plan bliver nøje overvejet og defineret ud fra bl.a. følgende parametre: tidshorisont, skalaforhold, geografisk udstrækning, aspekter der skal indgå, grad af dynamik og målgrupper.

Metodisk lægger vi vægt på at forankre planerne i en grundig analyse, som tager udgangspunkt i stedets særlige forhold set ud fra en arkitektonisk, social, økonomisk og miljømæssig sammenhæng. For os er det essentielt, at der er en konkret stillingtagen til spørgsmål om bevaring, transformation eller fornyelse, socialitet, samfundsforhold og levemåder, ressourcer, naturens processer og klimatilpasning. Bæredygtighedsprofilen skal tænkes ind fra starten, og derfor samarbejder vi tværfagligt for at skabe både ambitiøse og realistiske strategier, som vi implementerer i konkrete løsninger på mange områder – som f. eks. ved lokal afledning af regnvand.

Guidelines, designmanualer og værdikortlægning er nogle af de planværktøjer, der sikrer både åbenhed og præcision. Ligesom strukturforslag, scenarier og illustrationer eksemplificerer, hvordan en fremtidig situation kan se ud. I den givne organisation, som bliver en del af udviklingsarbejdet, er det afgørende, at planens tidshorisont, fasedeling og forankring er på plads, hvis man i bred forstand skal have et bæredygtigt projekt. En tydelig, lyttende og udfordrende dialog skaber forståelse for eksisterende værdier, problemstillinger, potentialer og ikke mindst intentioner for projektet blandt alle parter i forløbet.

 

YDELSER


 • Overordnet planlægning, styring og koordinering af processen
 • Varetagelse af kontakten til alle involverede parter, samt afholdelse af workshops mm.
 • Analytisk, udfordrende og resultatorienteret rådgivning
 • Tydelig formidling og dokumentation af hele processen
 • Resultat: Typisk illustrationer, diagrammer, visualiseringer, tekst og princip plan- og snittegninger
 • Grafisk formidling
 • Mulighed for efterfølgende udarbejdelse af struktur- og bebyggelsesplaner

 

REFERENCER


 • Løkkensvej for Hjørring Kommune
 • Varde bymidte for Varde Kommune
 • Arealplan for Zoologisk have i København
 • Allinge Folkemøde for Bornholms Regionskommune og Realdania
 • Grenå Midtby for Norddjurs Kommune
 • Porten til Lolland for  Lolland Kommune i samarbejde med Realdania
 • Viborg tilgængelighed for Viborg Kommune
 • Hobro Midtby for Mariager Fjordkommune/Realdania
 • Investeringsplan for Helsingør bykerne for Helsingør Kommune
 • Campus Park Skara for Skara Kommune
 • Helhedsplan for Ny Amagerbrogade, Københavns Kommune
 • Kokkedal – Den blågrønne have by. Et klimatilpasningsprojekt for Fredensborg Kommune
 • Udviklingsplan for Gentofte Hospital
 • Aalborg City in Between. Konkurrence for Aalborg Kommune
 • Campusplan for Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE
 • Ørestad Down Town for NCC Property Development A/S
 • Den Tolerante By H+, Konkurrence, for Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg Stad
 • Nya Årstafeltet, Konkurrence Stockholm
 • Herning Bymidte for Herning Kommune
 • Esbjerg Dokhavn for Pedersen Gruppen
 • Gågader og Torve i Skive Midtby for Skive Kommune
 • Herning Bymidte for Herning Kommune
 • Grøn Bymidteplan, Århus for Århus Kommune
 • Horsens Havn, havneø og fjordarena for Horsens Kommune
 • Kolding Bymidte, konkurrenceforslag for Kolding Kommune
 • Taastrup Campus for LIFE

Hobro Midtby
Vi skaber levende planlægningsværktøjer, der gør langsigtede visioner tilpasningsdygtige og realiserbare
Løkkensvej – Lev godt, lad det gro
Kousgaards Plads, Herning
Gågaderne i Herning
Allinge Folkemøde
Tilgængelighed i Viborg
Tilgængelighed i Viborg
Aalborg City in Between
Aalborg City in Between
Helsingborg H+
Campus Park Skara