Havneholmen
Bellinge
DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær
DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær

Struktur- og bebyggelsesplaner


Planer og programmer, der er struktur-, anlægs- og bebyggelsesorienterede, skal fastlægge og definere udvalgte aspekter af planlægningen. Ofte anvendes de som et beslutnings-, projekterings- eller vurderingsgrundlag. Denne slags planer har en kort og defineret tidshorisont og omfatter et præcist afgrænset geografisk område. Planen anviser konkret og på en målbar måde, hvordan det aktuelle område struktureres, bebygges, udvikles, transformeres eller bevares.

For at en plan af denne type er af høj kvalitet skal den være realistisk og den skal formidles på en letforståelig og operativ måde. Målet er at skabe positivt overraskende planer, der udfolder situationens bedste potentiale.

Metodisk og indholdsmæssigt lægger vi vægt på, at planen forholder sig nøje sig til de eksisterende ønsker til en fremtidig udvikling. Dette kan f.eks. være i form af en udtrykt vision for området, et juridisk grundlag eller en strategisk målsætning for en organisation eller virksomhed. En analyse af konteksten i fysisk, arkitektonisk og social forstand er afgørende som fundament for planens design og udformning.

På baggrund af de væsentligste kvaliteter, problemstillinger, og potentialer i konteksten, defineres målsætningerne for planen. Præcise programmatiske krav, volumen- og strukturstudier, åben dialog og løbende formidling er alle vitale redskaber i den samlede projektudvikling.

 

YDELSER


 • Overordnet planlægning, styring og koordinering af processen
 • Varetagelse af kontakten til alle involverede parter, samt afholdelse af workshops mm.
 • Overordnet planforslag
 • Detaljering af projektets væsentlige elementer
 • Resultat: Typisk plan og snittegninger
 • Diagrammer og illustrationer
 • Grafisk formidling
 • Mulighed for efterfølgende projektering og tilsyn af projektets delområder

 

REFERENCER


 • Artillerivej Syd for Grundejerforeningen Artillerivej Syd, bestående af; NCC A/S, Nordkranen A/S, Kay Wilhelmsen A/S, Walls A/S med flere
 • DNU – Det nye universitetshospital, Skejby for Region Midtjylland
 • Ørestad Downtown for NCC Property Development A/S
 • Paradis, Stavanger for ROM eiendom, Aker Solutions
 • Bebyggelsesplan Nørresundby for Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
 • Esbjerg Dokhavn for Pedersen Gruppen
 • Havneholmen i Københavns Havn for Skanska, Aller Koncernen og Sjælsø
 • Den Tolerante By H+, for Stadsbygnadsförvaltningen, Helsingborg Kommune
 • Tuborg Syd, etape A, B, C & D for Boliginteressentskabet Tuborg v./ Carlsberg A/S & NCC Construction
 • Stævnen, Ørestaden for Sjælsøgruppen
 • Bebyggelsesplan i Tranbjerg for Henning Nørgaard
 • Bebyggelsesplan for Bæredygtige boliger i Bellinge for Odense Kommune
 • Strandlodsvej for Grundejere: Peter Soldbro Dubin, City Development, Janne Hauskov, City Development ,Lars Bigom, Sophienberg Ejendomsudvikling, Lars Holbak, Green Square Copenhagen
Esbjerg Dok
Planen anviser konkret og på en målbar måde, hvordan det aktuelle område struktureres, bebygges, udvikles, transformeres eller bevares
Tuborg Syd
Helsingborg H+
Stævnen
Stævnen
Ørestad Down Town
Ørestad Down Town
Artillerivej Syd