OUH – Odense Universitetshospital

Sundhed


Ud fra ny forskning og almindelig erfaring med havekunstens og naturens påvirkninger af det psykiske, viser det sig, at naturen og det grønne i sig selv kan medvirke til at lindre smerte, nedsætte stress og formidle overvejelser omkring svære spørgsmål om sygdom, liv og død. I kontrast til sundhedsbyggeriernes ofte rationelle dimension, taler kunsten, landskabet, arkitekturen og muligheden for bevægelse til vores følelser. De stimulerer alle vores sanseapparatet og bidrager til positive afledninger fra patientrollen. Alderdom, sygdom og rekonvalescens skal behandles som en integreret del af et samfund, der bygger på medmenneskelighed og troen på den enkeltes medindflydelse på egen livskvalitet.

Anlæg for sundhed er ofte både et midlertidigt hjem, en arbejdsplads og et sted for rekreation. Design af sundhedssektorens haver bør derfor ske i et tæt samarbejde med både brugere og sundhedspersonale. Ved at integrere den viden, de besidder, kan haveanlæggene få funktioner og udtryk, der tilgodeser den enkelte patient.

Schønherr har, gennem udvikling af hospitalsanlæg, hospicer og plejehjem, tilegnet sig viden og metoder om:

 • Sundheds- og terapihaver
 • Genoptræning gennem øvelser og leg
 • Kunst og bevægelse
 • Sikkerhed, tryghed og udvikling i forbindelse med psykiatriske patienter
 • Børn og sygdom
 • Sundhed og identitet
 • Formidlingsstrategier og brugerinddragelse
 

YDELSER


 • Behovsanalyser og brugerinddragelse
 • Anvendelse af evidensbaseret design
 • Udvikling af koncepter for udendørs genoptræning mv.
 • Ankomst og parkeringsarealer
 • Parkrum, gård- og taghaver
 • Sikkerhed i forbindelse med adgangsforhold og de psykiatriske anlæg
 • Belægnings- og beplantningsplaner
 • Plejeplaner
 • Inddragelse af kunstnere eller kunstneriske konsulenter

 

REFERENCER


 • Odense Universitetshospital for Odense Kommune
 • Det nye universitetshospital, Skejby for Region Midtjylland
 • Nye Ahus, Oslo for Sykehusprosjekterne i Akershus SPA – Den Norske Stat
 • Børnepsykriatisk afdeling i Bergen sygehus for Helse Vest, Norge
 • Landspitali – Nyt universitetshospital i Reykjavik for Social- og Sundhedsministeriet, Island
 • Psykriatisk hospital i Helsingør for Frederiksborg Amt
 • Psykiatrisk Sygehus i Slagelse for Region Sjælland
 • Dannerhusets have for Dannerhuset
 • Bispebjerg Hospital for Regionshospitalet Hovedstaden
 • Have til psykiatrisk afdeling på Aalborg Hospital for Region Nordjylland

... naturen og det grønne i sig selv kan medvirke til at lindre smerte, nedsætte stress og formidle overvejelser omkring svære spørgsmål om sygdom, liv og død