Brandts Klædefabrik
Kunstplan LIFE
Kunstplan LIFE
Billund Skulpturpark

Temaplaner


En temaplan kan f.eks. være en kunstplan, som fungerer som et styringsredskab for den kunstbevidste by eller organisation.

En kunstplan er en strategisk plan, der indarbejder kunst i fremtidige bydannelser og i offentlige rum f.eks. i forbindelse med hospitaler og universiteter. Dermed bliver stedet og kunsten tænkt ind i en sammenhæng og sat i relation til hinanden. En kunstplan er på den måde med til at styrke institutioner og opbygge deres identitet.

Mange byer har en lang tradition for at give deres borgere adgang til at opleve god kunst i det offentlige rum. Men en by forandrer sig, og et kunstværk kan pludselig miste sine oprindelige omgivelser og kan derfor med fordel måske placeres et bedre sted. Mængden af kunstværker kan også have nået et antal, der kræver en registrering eller en egentlig vedligeholdelsesplan.

En registrering og vurdering af den eksisterende kunst og kontekst, og ikke mindst den indbyrdes relation, er udgangspunktet for udarbejdelsen af en kunstplan.

En fælles definition af den rolle, kunsten skal spille på stedet er en afgørende del af arbejdet med en kunstplan. Definitionsprocessen italesætter temaer som kunstens rolle, kunstnerisk kvalitet, brugerinvolvering, og profilering.

En kunstplan rummer typisk en skitse af forvaltningen af en eksisterende kunstsamling, med angivelse af hvor og hvordan kunst kan indgå i fremtidens udvikling og med hvilket formål. Kunstplanen anviser også, hvordan planen realiseres i praksis.

Schønherr kan også bistå bygherren i tilrettelæggelsen af en kunstnerisk udsmykning – herunder forslag til kunstner, arbejds- og dialogmateriale til kunstneren, ansøgning til Statens Kunstfond og øvrige fonde samt kontraktforhandling og udformning med den eller de foreslåede kunstnere.

 

YDELSER


 • Registrant og vurdering af eksisterende kunstværker og deres placering
 • Afklaring og formidling af formål med kunstplanen
 • Procesplan for forløb og implementering
 • Helhedsplan for placering af kunstværker
 • Arrangere borgerinddragelse for at skabe positive kunstforløb
 • Anbefaling og udvælgelsesprocesser af kunstnere til offentlige udsmykningsopgaver
 • Ansøgninger til fonde om støtte.
 • Kontraktmæssige forhold, mellem bygherrer, fond, arkitekt og billedkunstner
 • Arbejdsmateriale til billedkunstneren

 

REFERENCER


 • Kunstplan for Odense Kommune i samarbejde med Brandts Klædefabrik og billedkunstneren Bjørn Nørgaard
 • Kunstplan for Odense Universitetshospital og Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
 • Kunstplan for landskabet på DNU, Skejby Universitetshospital
 • Kunstplan for Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE
 • Kunstplan for Sporarealerne Østerbro, Aalborg for Aalborg Kommune
 • Billund Skulpturpark for Billund Kommune
Billund Skulpturpark
En kunstplan er en strategisk plan, der indarbejder kunst i fremtidige bydannelser og i offentlige rum f.eks. i forbindelse med hospitaler og universiteter
Odense Kunstplan
Sporarealerne i Aalborg