Nordhavnsvej
Rundkørsler i Midt- og Vestjylland
Næstved Veje
Circle

Vej og sideanlæg


Infrastrukturen er dimensioneret til høj fart og fremstår oftest som imposante geometrier i vore landskaber. Vejanlæggene er langt mere end servicerende funktioner – de er også offentlige rum, hvori mange af os opholder os adskillige timer hver dag. Vi mødes og deler trafikkens korridor, som derfor skal være af højeste kvalitet, både æstetisk og funktionelt.

Schønherr arbejder altid på at skabe sammenhæng i skala mellem infrastruktur, omgivelser og mennesker. Vi lægger vægt på at opnå helstøbte opgaveløsninger, der bringer ny værdi til de berørte områder. Vi arbejder med at synliggøre og afveje de mange forskellige interesser i etableringen af infrastrukturelle anlæg – herunder æstetiske, økonomiske, miljømæssige og kulturelle hensyn. I processen lægger Schønherr vægt på den brugerspecifikke visualisering og på kommunikationen med bygherre, borgere, politikere og myndigheder.

Samlet set fokuserer vi på, at kommunikationsprocessen er indholdsrig samtidig med, at præcisionen er høj.

 

YDELSER


 • Landskabs- og lokaliseringsanalyse, registrering af kulturmiljøer, kulturlandskaber
 • Forundersøgelser og VVM-redegørelser
 • Landskabsplaner, beplantningsplaner og plejeplaner
 • Design, æstetik og detaljering af broer, tunneler, og øvrige tekniske bygværker
 • Støjafskærmning – støjskærme og volde
 • Vejudstyr – belysning, portaler og lignende
 • Skitseprojekt, detailprojektering, udbud og fagtilsyn
 • Terrænmodellering, reetablerings- og genopretningsprojekter
 • Visualisering og 3D modellering
 • Udarbejdelse af lokalplangrundlag

 

REFERENCER


 • Circle, rundkørsel v. Lisbjerg Erhvervspark for Århus Kommune
 • Motorvej Odense – Svendborg. Etape 4530 Kværndrup – Svendborg for Vejdirektoratet
 • Den Østlige Randers Fjord Forbindelse for Randers kommune
 • Udarbejdelse af projektforslag og projektering for Næstved Kommune
 • Støjskærme ved Svendborg/Vindeby med flere for Vejdirektoratet
 • Støjskærme ved/på Fiskebækbroen for Vejdirektoratet
 • Cykelsti ved Hvidkilde Gods på hovedlandevejen Svendborg-Fåborg – Skitseforslag for Vejdirektoratet
 • Rundkørsler i Midt- og Vestjylland for Vejdirektoratet
 • Poppelrækker langs Grenåvej for Aarhus Kommune
 • Niveaufri skæring Grenåvej – Grenåbanen i Aarhus for trafikstyrelsen, Aarhus Amt og Vejdirektoratet
 • Nørrebro cykelrute for Københavns Kommune
 • Ryfast Lokaliseringsstudier. Placering af ventilationsskakte ved tunnel projekt ved Stavanger for Statens Vegvesen
 • Rundkørsel ved Egeskov for Vejdirektoratet
 • Omfartsvej vest om Herning – Linjevalgsrapport for Hering kommune
 • Rute 26. Aarhus Viborg. VVM og landskabsdesign for Vejdirektoratet
 • Nordhavnsvej i København VVM, projektforslag og projektering for Københavns Kommune
 • Nye veje i Aalborg Syd for Aalborg Kommune
 • Næstved veje for Næstved Kommune
 • Fehmarnbelt Fixed Link – Tunnel Design Services for Femern Bælt A/S
 • Bro over Artillerivej for Københavns Kommmune
 • Stibroer Færgevej – Femern Early works for Femern A/S – Sund og Bælt
Fermern Bælt – Tunneldesign
Schønherr arbejder altid på at skabe sammenhæng i skala mellem infrastruktur, omgivelser og mennesker. Vi lægger vægt på at opnå helstøbte opgaveløsninger, der bringer ny værdi til de berørte områder
Bro over Artillerivej
Stibroer Færgevej – Femern Early works
Stibroer Færgevej – Femern Early works
Poppelrækker langs Grenåvej
Linievalgsundersøgelse for vestlige omfartsvej og Vesterholmsvejs forlængelse for Herning Kommune
Linievalgsundersøgelse for vestlige omfartsvej og Vesterholmsvejs forlængelse for Herning Kommune
Østlige Randers Fjord forbindelse
Den Østlige Randers Fjord forbindelse
Rute 26
Støjskærm Fiskebækbroen
Støjskærm ved Vindeby
Støjskærm ved Vindeby