Foto: Janne Klerk
Foto: Janne Klerk
Kerteminde Renæssancehavn | Foto: Janne Klerk

Kerteminde Renæssancehavn


Bygherre/ordregiver: Kerteminde Kommune

Bygherrerådgivere: Rambøll, Odense

Ingeniør: Orbicon, Esbjerg

Øvrige samarbejdsparter: Trafikrevision, v Peter Søndergaard

Entreprenør: M.J.Eriksson, Odense

Pris: Brolæggerprisen 2014

Status: Realiseret 2012-2013

Udeareal: 8.200 m2

Anlægssum landskab: 17 mio. DKK


Opgaven
At skabe en bedre forbindelse mellem Kerteminde by og dens havn, der var blevet til et glemt rum i byen, selvom stedet engang var en travl og aktiv havn – byens navlestreng og forbindelse til omverden.

Stedet
Kerteminde på Fyns nordøstlige kyst. Med vand på to sider og skønne landskaber lige udenfor byen. I sit udspring en lykkelig sammensmeltning af by, vand og land.

Løsningen
Det gennemgående tema i projektet søger at tydeliggøre en fortælling om, hvordan byen søger ned mod vandet, der med en række forskellige indgreb gives tilbage til byen som en ny, rekreativ mulighed. Vandet har altid været Kertemindes altoverskyggende tema og derfor har det været helt centralt at give historien om Kerteminde en ny aktualitet – at indskrive historien i nuet, som vi siger når vi arbejder med kulturarv.

Projektet består af tre hovedelementer, der med afsæt i stedets eksisterende kvaliteter fungerer som tre små fortællinger i den store samlede fortælling:

• Stentæppet
• Træpromenaden
• Tidevandspladsen

Stentæppet er en fortsættelse af den belægning, der omkranser byens kirke. Tæppet er brudt af et snoet vejforløb og en række opholdssteder i granit. Den nye træpromenade forbinder hele havnerummet i et langt forløb. Tidevandspladsen er en nyfortolkning af renæssancehavnens oprindelige kystlinje.

På Tidevandspladsens brede rampe smelter byen og vandet bogstaveligt talt sammen i takt med tidevandets flod og ebbe.

Projektet gentænker og forbedrer desuden trafikforholdene omkring havnen og fremmer tilgængeligheden til vandet. Med det sammenhængende, rekreative byrum er der nu skabt et fornyet samspil mellem byen og havnen – med nye funktioner som udeservering og ophold, anløbspladser, oplevelser og udsigtsplatforme.

Kerteminde Renæssancehavn fik Brolæggerprisen i 2014.


Foto: Janne Klerk
Foto: Janne Klerk
Det gennemgående tema i projektet søger at tydeliggøre en fortælling om, hvordan byen søger ned mod vandet, der med en række forskellige indgreb gives tilbage til byen som en ny, rekreativ mulighed
Foto: Janne Klerk
Foto: Janne Klerk