Projekt: Kerteminde Renæssancehavn – genskabelse af den historiske forbindelse mellem bymidte og havn

Bygherre/ordregiver: Kerteminde Kommune

Bygherrerådgivere: Rambøll, Odense

Ingeniør: Orbicon, Esbjerg

Øvrige samarbejdsparter: Trafikrevision, v Peter Søndergaard

Entreprenør: M.J.Eriksson, Odense

Pris: Brolæggerprisen 2014

Status: Realiseret 2012-2013

Udeareal: 8.200 m2

Anlægssum landskab: 17 mio. DKK

Opgaven
At skabe en bedre forbindelse mellem Kerteminde by og dens havn, der var blevet til et glemt rum i byen, selvom stedet engang var en travl og aktiv havn – byens navlestreng og forbindelse til omverden.

Stedet
Kerteminde på Fyns nordøstlige kyst. Med vand på to sider og skønne landskaber lige udenfor byen. I sit udspring en lykkelig sammensmeltning af by, vand og land.

Løsningen
Det gennemgående tema i projektet søger at tydeliggøre en fortælling om, hvordan byen søger ned mod vandet, der med en række forskellige indgreb gives tilbage til byen som en ny, rekreativ mulighed. Vandet har altid været Kertemindes altoverskyggende tema og derfor har det været helt centralt at give historien om Kerteminde en ny aktualitet – at indskrive historien i nuet, som vi siger når vi arbejder med kulturarv.

Projektet består af tre hovedelementer, der med afsæt i stedets eksisterende kvaliteter fungerer som tre små fortællinger i den store samlede fortælling:

• Stentæppet
• Træpromenaden
• Tidevandspladsen

Stentæppet er en fortsættelse af den belægning, der omkranser byens kirke. Tæppet er brudt af et snoet vejforløb og en række opholdssteder i granit. Den nye træpromenade forbinder hele havnerummet i et langt forløb. Tidevandspladsen er en nyfortolkning af renæssancehavnens oprindelige kystlinje.

På Tidevandspladsens brede rampe smelter byen og vandet bogstaveligt talt sammen i takt med tidevandets flod og ebbe.

Projektet gentænker og forbedrer desuden trafikforholdene omkring havnen og fremmer tilgængeligheden til vandet. Med det sammenhængende, rekreative byrum er der nu skabt et fornyet samspil mellem byen og havnen – med nye funktioner som udeservering og ophold, anløbspladser, oplevelser og udsigtsplatforme.

Kerteminde Renæssancehavn fik Brolæggerprisen i 2014.

 

 

“I de 32 år restauranten har ligget her, har vi og vores gæster altid glædet os over stemningen, vandet der skifter farve i takt med dagslyset, både der sejler forbi, folk der fisker osv. Men med den nye havn har det hele har fået et stort løft, og jeg fornemmer, at mange flere bruger havnen til hygge og afslapning. Jeg kunne nok savne lidt spændende belysning omkring og på anlægget.”

– Puk Lyskjær Larsen, Køkkenchef på Restaurant Rudolph Mathis

 

 

“Jeg sidder ofte på trappekanterne, der karakterfuldt omfavner det snævre havneløb i vores lille by, mødet mellem fjord og bælt. Her kan man sidde i timevis og kigge på finurlige krusende bevægelser i vandet, når havstrømme mødes og danser runddans på overfladen. Det er også her, vi samles for at opleve de varmeste dage på året med et hop i vandet fra broen, spise en is, eller spændt vente på dramaet, når vandet presses ind i fjorden før en varslet novemberstorm. Pludselig stiger vandet så højt, at søstjernerne i belægningen på rampen oversvømmes. Der er altid nogen, der står og fisker – også foran byens gourmetrestaurant Rudolf Mathis. Renæssancehavnen er blevet et sted i byen – og ikke mindst en iscenesættelse af solnedgange over Kerteminde.”

– Hanne Bat Finke, Landskabsarkitekt MAA, MDL.