Projekt: Aalborg Øst – Konkurrenceforslag til bystrukturplan i sammenhæng med klimatilpasning og natur

Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune, Realdania

Bygningsarkitekt: BIG

Ingeniør: Rambøll

Øvrige samarbejdsparter: Tredje natur, Active City Transformation, Analysehuset BBN Consult, Malene Freudendal-Pedersen samt Instituttet for Fremtidsforskning

Status: Konkurrence delt vinder af fase 1. Fase 2 2012

Udeareal: 35.000 M²

Samlet anlægssum: 10 mia. DKK

Aalborg Øst blev opført i 1960’erne og 70’erne, hvor glæden ved den individuelle bolig var i fokus.

I dag bygger vi boligområder, hvor landskabets karakter, naboskab, bæredygtighed og anderledes boformer inkluderes fra start.

Bykanten redefineres, så den traditionelle forstadsbebyggelse og begrebet forandres. Naturen bliver det nye omdrejningspunkt såvel rekreativt som klimamæssigt, hvilket er vores planlægningsstrategi, der udfoldes som CITY IN NATURE

Fundamentet for udvikling af Aalborg Øst finder vi i 3 begreber, der ligeledes kendetegner fortællingen om Aalborg: Den nordjyske nerve, det gode naboskab og naturen.

Fortællingen om byens fremtid tager afsæt i de lokale forudsætninger, såsom Aalborgs bebyggelsesmønster, historien om byudviklingen, i geologien, i topografien, og ikke mindst i vinden og i vandet. Vi ønsker at bruge denne enkle fortælling som strukturerende element for den fremtidige udvikling af byen.

 

”Forslaget viser ganske overbevisende, at den stort-tænkte idé om at forny forstaden med udgangspunkt i en naturrelation, kan konkretiseres uden at miste meget af sin tydelighed og kraft. Konkretiseringen af visionen, der viser klare, æstetiske og byrumslige potentialer, er konsekvent tænkt og tegnet ud fra et arkitektonisk perspektiv. Det er dommerkomitéens opfattelse, at forslaget netop herigennem bidrager væsentligt til diskussionen om forstadens udvikling.”

– Uddrag fra dommerbetænkningen, 2. fase