Projekt: Akershus Universitetssygehus i Oslo – i tæt kontakt med landskabet

Bygherre/ordregiver: Sykehusprosjekterne i Akershus SPA – Den Norske Stat

Bygningsarkitekt: C.F. Møller

Samarbejde: Bjørbekk & Lindheim A/S, Landskabsarkitekter MNAL

Status: Realiseret 2004-2012

Areal: 140.000 m²

Anlægssum: 70 mio. NOK
Hovedidéen er en stor landskabelig park, der er bygget op omkring elementerne skoven, grøntdraget og forpladsen.

Skovelementet er opbygget af tæt-plantede løvtræer, der danner et skovbryn, som afgrænser sygehusområdet på øst-, nord- og sydsiden. Hvor det er muligt, anvendes eksisterende træer, der suppleres med nyplantning.

Grøntdraget er den åbne lysning, der løber mellem eksisterende og nye sygehusbygninger. Denne græsklædte kile danner en rygrad i landskabsprojektet og kulminerer i projektets tredje del – forpladsen.

Forpladsen er bindeleddet mellem det nye og gamle Ahus, og det er her besøgende ankommer til stedet.

Det er tanken, at Ahus områdets nye landskabsanlæg, sammen med områdets karakteristiske kulturlandskab, danner en parkkarakter, som kan benyttes af såvel sygehusets brugere som beboere i Ahus området.

Landskabsarbejdet omfatter alt fjeld- og jordarbejde, belægningsarbejde, beplantning, belysning og udendørs design.