Projekt: Arealplan for København zoo – fleksibilitet, transformation og publikumsoplevelser

Bygherre/ordregiver: Zoo, København

Øvrige samarbejdsparter: Tropical Zoo Plants, Gehl Architects

Status: Skitseprojekt under udarbejdelse

Areal: Publikumsareal 47.603 M² (Hele Havens Areal I Alt 114.286 M² )

Opgaven
Udformning af en langsigtet udviklingsplan for Zoo. Det primære fokus for planen er ønsket om at forbedre publikumsoplevelsen, så oplevelser og muligheder for rekreation og fortæring bliver blandet på en helhedsorienteret og sammenhængende måde. Logisk medfører dette også en udviklingsplan for anlæggene og for kommende byggemuligheder.

Stedet
Københavns Zoologiske Have har ligget på toppen af Frederiksberg Bakke siden 1859. Haven er en af Københavns populæreste turistattraktioner med over 1,2 millioner besøgende hvert år. Haven har afdelinger både nord og syd for Roskildevej – med den nordlige afdeling som den ældste. Københavns Zoologisk Have har udviklet sig ved knopskydning og er på grund af pladsmangel blevet fortættet i en sådan grad at den på trods af navnet mere minder om en by end en have. Flere af dyreanlæggene er dog tegnet af fremragende arkitekter og har fået ikonstatus i egen ret.

Løsningen
Grundlaget for arealplanen er en registrering og analyse af hvordan ZOO bruges i dag og en række anbefalinger til hvordan livet i haven kan forbedres for både dyr og mennesker. På grundlag af disse analyser har vi udarbejdet forslag til hvorledes havens ruter og knudepunkter kan optimeres – både med hensyn til kapacitet og til den oplevelse af dyrene som er havens centrale attraktion.

Helhedsgrebet består i at tydeliggøre de indbyggede ruteforløbs mulige oplevelser ved at etablere et tydeligt hierarki med tre typer overlappende ringe: det overordnede forløb, verdensdels-ruterne og de vilde oplevelsesstier.

Stiforløbene understøttes ved en udskiftning af den omgivende beplantning, af belægninger og udendørs inventar med fokus på de forskellige verdensdele, ligesom der er blevet arbejdet med terrænet, så er topografien med til at tilføre nye lag i den visuelle oplevelse af dyreanlæggene.

Publikumsarealet er tænkt som en helhed, men skal kunne omdannes i etaper efter en prioriteret strategi og afstemte økonomiske rammer. Arealplan ZOO peger derfor på mulighederne for fremtidige omdannelser og konkrete anlægsprojekter i de enkelte delområder. På den måde kan Zoologisk Have udvikles i etaper over en lang årrække uden at sammenhængen i haven forsvinder og med sikkerhed for at den fortsatte daglige drift fortsat kan fungere.

Udviklingsplanen består af tre dele: en dispositionsplan, en designmanual og en etapeplan. Disse tre elementer er indbyrdes afhængige og bliver bearbejdet sideløbende, fordi der er en indbyrdes påvirkning mellem detaljer og helheder på tværs af de tre dele.

Ifølge planen kan havens kapacitet desuden forøges ved at skabe nye indgange, så de ”tomme” områder i haven udnyttes bedre i fremtiden.

 

 

”Jeg synes, planen rammer fuldstændig plet. Vi har fået størst mulig handlefrihed uden fare for at miste grebet – planen er skarp – uden at være rigid. Parret med den designmanual, Schønherr også har udviklet for materialer, belægninger, planter og belysning, ender vi med en Zoologisk Have, som er en meget bedre helhedsoplevelse.”

Steffen Stræde, Tidligere direktør for Zoologisk Have