Projekt: Biovidenskabeligt Fakultet på Rolighedsvej – Kunstintegreret forplads ved Københavns Universitet

Bygherre/ordregiver: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Bygningsarkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS

Ingeniør: Lemming og Eriksson rådgivende ingeniører A/S

Kunstner: Marianne Grønnow

Status: Realiseret 2012

Udeareal: 10.000 m²

Anlægssum landskab: 11 mio. DKK

Projektet omfatter udearealer omkring Institut for Skov og Landskab, Københavns Universitet og Det Biovidenskabelige Fakultet.

Da instituttet fik ny administrations- og forskningsbygning, fik det også nye uderum. Uderum, som på dette sted har en ganske særlig betydning som historie og som praktikstudie for instituttets studerende.

Projektet tager udgangspunkt i billedkunstneren Marianne Grønnows udsmykning i den nye bygning, og der skabes herved en sammenhængende helhed mellem ude og inde. Den tilsyneladende frie belægningsstruktur fungerer som adgang og ophold, og søger en nytolkning af det klassiske haveanlægs mange lag.

 

 

“På Rolighedsvej gir’ man noget. Her handler det om en udveksling mellem det semiprivate og det offentlige rum. Ofte beskæftiger man sig med at gøre krav på sit eget rum, men netop her har man åbnet op og givet noget tilbage til fællesskabet. Det er en sympatisk byttehandel – og meget humant.”

– Peter Lundsgaard Hansen, Landskabsarkitekt og ekstern lektor på KU i Landskabsarkitektur og Planlægning

 

“Det er et kunstværk i forvandling, et kunstværk, der animerer rummet, i ordets oprindelige betydning – giver liv. Orienteringen af den grønne væg i rummet drager os til at løfte blikket og se op. Arkitektur og kunstværk komplementerer hinanden og giver mening til stedet.”

– Marianne Grønnow, Kunstner