Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Ingeniør: Johansson & Kalstrup

Entreprenør: A. Enggaard A/S

Status: Igangværende. Etape 1 realiseret 2015

Udeareal: 9500 m2

Samlet anlægssum: 5.5 mio. DKK

Med udbygning af Aarhus Ø og etablering af ialt 1450 nye parkeringspladser under hhv. Navitas og Multimediehuset, er der skabt mulighed for at omdanne det mest centrale rum Bispetorv i Aarhus til et samlingssted – et sted hvor livet kan leves på borgernes betingelser, helt uden biler.

Aarhus kommune har besluttet at teste mulighederne for en byrumsomdannelse i samarbejde med Schønherr´s tegnestue, torvets naboer og byens borgere. Omdannelsen af Bispetorvet har således sit afsæt i Schønherr´s tidligere byrumsforsøg som f.eks. Skoven på Store Torv 2010, Byparken fra 2012 og Banegårdspladsen 2014. Omdannelsen af Bispetorv tænkes og udføres som et midlertidigt eksperiment, der udbygges over en årrække og som løbende kan justeres, således at omdannelsen bliver en 1:1 afprøvning og et redskab til en borgerbaseret dialog om en permanent omdannelse.

Idéudviklingsfasen har været bundet op på en tæt dialog med Aarhus Kommune og en sideløbende række workshops, hvor bl.a. alle naboer til pladsen har været inviteret til dialog omkring ønsker og behov for pladsens fremtid.

Omdrejningspunktet for arbejdet samt alle møder har været en fysisk model af hele pladsen omkring Domkirken i skala 1:100. Den har fungeret som et skitseringsredskab til afprøvning af mulige udformninger og været et godt dialogskabende redskab til inddragelse af mange forskellige parter.

Målet med byrumsomdannelsen er at der skabes rammer for et byrum der tiltrækker liv, aktivitet og er åben for et bredt spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder. Ønskerne er at få skabt et grønnere byrum, hvor der er plads til både større og mindre arrangementer og hvor forskellige aktiviteter kan udspille sig side om side. En plads der åbner op for nye bevægelsesmønstre i byen og som skaber en ramme, der er stedet værdigt, både på stille dage og når aktivitetslivet er højt. En plads hvor mennesker er i centrum, hvor børn kan lege frit, og hvor der er plads til alle.

Den historiske forankring, som er både nødvendig og naturlig i hele domkirkefeltet, bygger således på det mangfoldige og frodige byliv vi kender fra middelalderens bycentre, hvor det er byens borgere der med opfindsomhed skaber stedets atmosfære.

Byrumsomdannelsen arbejder med 3 markante grønne lunde som favnes af en skrånende trækonstruktion, der med et bølgeformet profil skaber mulighed for både siddende, liggende og legende indtag. Det bølgende terræn udligner niveauforskellen på pladsen og giver mulighed for områder til udeservering, fungerer som tilskuerpladser i forbindelse med forskellige optrædener på pladsen og om vinteren vil den f.eks. kunne bruges som kælkebakke til de små.

Konstruktionens nedre kant udformes i et bevægeligt forløb, således at der i det store pladsrum opstår mindre rumligheder og nicher til ophold, der kan indtages både til hverdag og ved festlige arrangementer.

 

 

”Den nye udsigtsbro er et godt eksempel på, hvordan man kan styrke mødet mellem menneske og natur og skabe en mere intens og vedkommende oplevelse af et helt særligt sted. Der er tale om arkitektur af højeste kvalitet, som bringer os besøgende tættere på naturen uden at stjæle hele billedet.”

– Christian Andersen, Programchef for Realdania

 

 

“The innovative urban oasis created in Bispetorv has delivered a new amphitheatre for Aarhus.  Framing the wonderful facade of the Aarhus Theatre and using the dramatic backdrop of the Aarhus cathedral it has become an instant gathering place and an open space for theatre and culture.  For our programme we decided to highlight this new city stage with ground breaking commission projects. Bispetorv is now firmly a part of the cultural experience of the city, a vibrant communal spot!”

– Juliana Engberg, Programme Director, Aarhus 2017