Projekt: Brandts Klædefabrik – sammenhængende forplads og foyergulv ved kunstmuseet i Odense

Bygherre: Odense Kommune

Arkitekt: Kjær & Richter

Ingeniør: COWI

Skulptur: Hein Heinsen

Status: Realiseret 2005

Areal: 3.500 m²

Anlægssum: 6 mio. DKK. Delområde af helhedsplan ved ny hovedindgang

Kunsthallen er udvidet ved et projekt udført af Kjær og Richter Arkitekter. I forbindelse med udvidelsen flyttes hovedindgangen, hvilket skaber mulighed for en nytænkning af ankomstarealerne og dermed et nyt og markant byrum i Odense.

Pladsen ved Grønnegade, hvor Brandts Klædefabrik er beliggende, er et knudepunkt for både den gående og den kørende trafik. Belægningen er anlagt i indisk granit med et mønster, der er udviklet specielt til Brandts Klædefabrik. Resultatet er et retningsløst belægningstæppe bestående af 6 kantede moduler opbygget af 7 forskellige mindre sten. Sekskanterne er forskudt i forhold til hinanden, således at de danner et mønster, der nærmest roterer om sig selv. Belægningstæppet løber ind under bygningen og danner dermed også gulvbelægning i den nye foyer.