Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Ingeniør: Fuldendt A/S

Status: Realiseret 2020

I forsommeren har Aarhus kommune bedt Schønherr om at udarbejde forslag til et nyt, midlertidigt byrumseksperiment på Store Torv i byens middelalder hjerte.

Den umiddelbare anledning er, at byrådet har besluttet at nedtage kunstværket Torvenes Brøndsløjfe, som første led i bestræbelserne på en større omdannelse af bymidten.

Projektet er således ikke en arkitektonisk erstatning for det nu fjernede kunstværk, men har derimod fokus på at undersøge torvets anvendelsesmuligheder og mikroklima.

Efter Schønherr tilbage i 2010 lavede festugeprojektet Store Skov, er der i Aarhus løbende blevet afprøvet forskellige midlertidige tiltag i byens rum. Det er en arbejdsmetode som tegnestuen har bidraget til at udvikle gennem flere forskellige projekter.

Hensigten med byrumseksperimenterne er at give både borgere og byplanlæggere muligheder for direkte kropsligt at erfare og diskutere, hvordan ændringer af byens udtryk og funktioner kan udvikle det fælles rum.

’Buerne’ er derfor på lignende vis et forsøgsprojekt, der over en periode på et til to år afprøver en ny brug af pladsen, og som efterfølgende vil blive evalueret af borgere og erhvervsdrivende. Senere vil byrådet tage stilling til, hvordan hele byens hjerte i fremtiden skal formes – som en sammenhængende helhed.

Afprøvning af nye funktioner

I eksperimentet tester vi, hvad der sker, hvis vi danner en formation af plateauer og trin, der giver nye former for plads til ophold og leg, særligt på solsiden af torvet.

Beplantning på Store Torv har længe været til debat. Vi forsøger her om man med et grønnere udtryk kan formilde det noget hårde og belagte byrum, skærme lidt for vinden, og danne ryg for ophold.

Domkirkens gotiske geometri anvendes som motiv for den bugtede trappeformation, og bryder med Store Torvs ‘barokke’ akse. Fra trappen er der udsigt mod kirkens handlinger, amfiteatralske siddepladser i flere retninger, og nicher til mere intimt ophold.

Byens børn kan følge formens bevægelser på flere niveauer og bruge kroppen oppe og nede, rundt og rundt.