Projekt: ‘Buerne’ på Store Torv

Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Ingeniør: Fuldendt A/S

Status: Realiseret 2020

Opgaven
I forsommeren 2020 bad Aarhus kommune Schønherr om at udarbejde et forslag til et nyt, midlertidigt byrumseksperiment på Store Torv i byens middelalder hjerte.

Den umiddelbare anledning var byrådets beslutning om at nedtage kunstværket Torvenes Brøndsløjfe, som første led i bestræbelserne på en større omdannelse af bymidten.

Hensigten med forslaget var at undersøge torvets anvendelsesmuligheder og mikroklima gennem et forsøgsprojekt, der over en periode på et til to år afprøver en ny brug af pladsen, og som efterfølgende vil blive evalueret af borgere og erhvervsdrivende.

Stedet
Store Torv er Aarhus historiske centrum, en tragtformet plads som forbinder Lille Torv, Bispetorv og de øvrige byrum omkring den romansk-gotiske Aarhus Domkirke.
Foruden Domkirken rummer Store Torv, Hotel Royal, der med forgyldt stuk og glaserede tagsten tilføjer byens torv format. Torvet er iøvrigt kendetegnet ved ejendomme med fint proportionerede facader, det bedste fra forskellige tidsperioder.

Løsningen
I eksperimentet ”Buerne” testes, hvad der sker, hvis vi danner en formation af plateauer og trin, der giver nye former for plads til ophold og leg, særligt på solsiden af torvet.

Beplantning på Store Torv har længe været til debat. Vi forsøger her om man med et grønnere udtryk kan formilde det noget hårde og belagte byrum, skærme lidt for vinden, og danne ryg for ophold.

Domkirkens gotiske geometri anvendes som motiv for den bugtede trappeformation, og bryder med Store Torvs ‘barokke’ akse. Fra trappen er der udsigt mod kirkens handlinger, amfiteatralske siddepladser i flere retninger, og nicher til mere intimt ophold.

Byens børn kan følge formens bevægelser på flere niveauer og bruge kroppen oppe og nede, rundt og rundt.