Bygherre/ordregiver: Brødremeningheden i Christiansfeld

Status: Udarbejdet analyse og forslag til Christiansfelds grønne strukturer 2006-2007

Christiansfeld – den smukke haveby

Christiansfeld haveby har til formål at analysere og kortlægge Christiansfelds grønne rum, hvor målet er at udpege og vurdere områder, der med fordel kan renoveres, forbedres eller fornyes.

Formålet er efterfølgende at foreslå retningslinjer for den fremtidige udformning af de grønne rum. Nogle områder kalder på renovering og rekonstruktion, mens andre trænger til fortolkning eller nyskabelse.

Fælles for dem er den overordnede målsætning om at forvalte de historiske kvaliteter i en levedygtig by, der peger både frem og tilbage i tiden.

Stederne er registreret, analyseret og vurderet ud fra en metodik, som belyser stedets historie, nutiden, en vurdering af og forslag til stedets fremtidige brug og udformning samt generelle retningslinjer for vedligeholdelsen.

Analysen af de eksisterende forhold tager sit afsæt i en beskrivelse af den eksisterende situation samt stedets position i forhold til de oprindelige historiske intentioner. Analysen beskriver de landskabelige elementer som grænser, flader og beplantning. Dertil beskrives områdets brug og eventuelle historiske forankring og fortælling.

Vurderingen indkredser stedets karakter, værdi og potentialer i forhold til historiske kvaliteter, nutidig og fremtidig brug.

Ændringsforslag og retningslinjer tjener til at skitsere måder at forvalte og udvikle stedets værdier og potentialer.