Bygherre/ordregiver: Brødremenigheden, Christiansfeld

Bygherrerådgivere: KUBEN management v. Johs. Møller

Entreprenør: HedeDanmark

Pris: Kolding Kommunes Arkitekturpris 2015

Ydelser: Skitsering, projektering, udbud og tilsyn

Status: Realiseret 2013

Udeareal: 1870 m2

Anlægssum landskab: 598.000 DKK

Byen Christiansfeld er opført af brødremenigheden omkring år 1800. Byrum, arkitektur og kultur fremstår meget sammenhængende, som et af de ypperste eksempler på brødremenighedens byer. I øjeblikket ansøger byen om optagelse på UNESCO’s liste for verdens kulturarv.

Da Christiansfeld er en menighedsby hænger dens udformning tæt sammen med brødremenighedens tro og forkyndelse: Kirkepladsen er byens centrum. Et rum, hvor mennesket kan møde sin frelser, ligeværdigt for alle byens dele, og alle byens borgere. Pladsen er afgrænset af nogle af menighedens vigtigste bygninger som tilsammen danner pladsens ydre vægge, mens lindetræer danner et indre rum.

Fladen består af græsplæner gennemskåret af grusstier, udlagt som et kors. Midt på pladsen står en brønd med et lille springvand. Beplantningen er markant og rumskabende med store lindetræer, der omkranser græsplænerne.

Projektet har været en nænsom restaurering af pladsens enkle udtryk med udgangspunkt i en udskiftning af alle træer i den oprindelige udformning. Af øvrige væsentligt tiltag kan nævnes præcisering af kanter og terræn, oprydning i tidligere skilte og inventar, en særlig omhu ved udvælgelse af grus og kanter og i det hele taget respektfulde løsninger, der lever op til nutidige muligheder og krav for pleje af et grønt område.

Herved fremhæves stedets egen, enkle skønhed i rum og bygninger.

 

 

“Alle projekter ligger i Brødremenighedsbebyggelsen og illustrerer Christiansfelds identitet som en haveby.

Kirkepladsen er byens centrum, et rum, hvor græs, træer, vand tilbyder en grøn og levende stoflighed sammen med stenbroens ujævnhed. Pladsen er refleksionens sted, fortolkningens, livstydningens håndgribelige rum, med vægge lavet af gule huse og loftet af himmel.

Havernes grønne plæner, lige linjer, omkranset af hække eller stakitter, og huse er definerede rum, der både danner en privatsfære for beboeren og en kig ind i en svunden tid for den besøgende.

Prætoriustorvet er markedets plads, Forum Christiansfeldum.

Tilsammen udgør pladserne vigtige arealer mellem husene. Æstetiske markører, rammer om byens åbne narrativ.”

– Jørgen Bøytler, Præst for Brødremenigheden

 

“I byen Christiansfeld er der tale om renovering af unik, UNESCO-udpeget kulturarv af grønne gadestrukturer, pladser og begravelsesplads. Med udgangspunkt i en analyse og forslag til Christiansfelds grønne strukturer fra 2006 er her udført en forsigtig og nænsom opgradering af byens rige landskabelige kulturarv.”

– Annemarie Lund, Landskabsarkitekt MDL og ansvarshavende redaktør af tidsskriftet LANDSKAB