Bygherre/ordregiver: Kolding Kommune

Entreprenør: Kjeld Larsen og søn, Ahlnor Tømrer

Status: Realiseret 2015

Udeareal: 2000 M²

Anlægssum landskab: 1.5 mio. DKK

Comeniushaven tager udspring i den overordnede byplanstruktur for Christiansfeld. Haven er inddelt i to udstykninger der forholder sig henholdsvis til en 40 alen og 20 alen nord-syd gående opdeling.

Haven opleves som to adskilte haverum – det største af disse haverum, 40 alen haven, der ligger langs med Gl. Kongevej, er det første den besøgende vil træde ind i.

Haven er disponeret omkring en central akse, med rektangulære plantebede på hver side af en bred sti, der leder hen mod havehuset. De seks plantebede er planlagt så det første man møder er prydhaven, efterfulgt af nyttehaven og som afslutning, frugt- og bærhaven.

Vest herfor er den mindre 20 alen have. Denne have er anlagt friere end den større have – med en central flade med græs, hvori der er plante grupper af frugttræer. Mod syd er haven afgrænset af et haveskur til opbevaring af større haveredskaber og andet materiale til undervisning, havens pleje og vedligeholdelse.

Materialer
Der er tilstræbt brug af enkle materialer af høj kvalitet, der er udført med en håndværksmæssig kvalitet og tradition, som kendetegner resten af Christiansfeld.

Stolper og konstruktioner udføres i egetræ, mens alle træbeklædninger er af thuja.

Havehus
Christiansfeld har fra starten været en grøn by. Hvert hus har haft en større have, der har været opdyrket med rektangulære bede inddelt af stier. Brødremenigheden har medbragt en tradition for forskellige havehuse fra Herrnhut, og mange forskellige pavilloner, mindre bygninger og overdækninger er fortsat i byens haver.

Havehuset i Comeniushaven tager udgangspunkt i denne tradition.

Havehuset er en hvidmalet trækonstruktion med oktogonal grundplan og zinktag. Som de øvrige havehuse er det ikke en funktionel bygning, men derimod er det et sted til ophold og ro. Bibliotekets brugere kan bruges det som et læseværelse, skolen kan bruge det i undervisningen og besøgende finder et sted til fordøjelse af indtrykkene i byen.