Projekt: Copenhagen Islands – en vision for klimasikring af København.
Schønherrs bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig, 2023

Status: 20. maj 2023 til den 26. november 2023

Udstillingskatalog – KLIK HER

Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2023 sætter fokus på naturbaserede løsninger i kampen mod globale udfordringer så som stigende havvand og stormflod. Schønherr er medansvarlige for det faglige indhold og præsenterer ’Copenhagen Islands’, der er en nytænkende og forskningsbaseret naturbaseret vision for udviklingen af hovedstaden.

FN’s seneste klimarapport forudser, at den globale temperatur øges med 1,5 grader allerede i begyndelsen af 2030’erne. Klimaforandringerne fører til stigende havvand, flere stormfloder og hyppigere ekstremregn. Tre faktorer, der alle bidrager til flere oversvømmelser og accelererer vandmassernes nedbrydning af vores kystlinjer og bylandskaber.

Med Danmarks over 8.000 km kystlinje har vi mange strækninger, der er i fare for oversvømmelser inden for en overskuelig fremtid og især byerne er truede – men også de naturtyper som vi kender fra kysterne og som er i fare for at forsvinde helt. De øgede vandmængder påvirker derfor på sigt os alle, og vi kan ikke længere anvende de løsninger, vi som moderne samfund hidtil har benyttet os af. Omvendt er vandet fundamentet for fremtidens velfærdssamfund. På en og samme tid er vandet vores fornemmeste ressource og en klimaskabt trussel. Der er ingen vej udenom; vi er nødt til at alliere os med naturens kræfter.

 

En fornyet alliance med naturen

Så hvordan lærer vi at leve side om side med øgede vandmængder i fremtiden?

Det er omdrejningspunktet for det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig. Under overskriften Costal Imaginaries, der udstilles i Den Danske Pavillon, får de besøgende i indsigt i, hvordan man i forskellige dele af verden, anvender naturens egne processer til kystbeskyttelse og klimasikring. Fælles for eksemplerne er, at de alle benytter sig af naturbaseret design, der grundlæggende handler om, at man anvender naturens egne processer til klimasikring.

Josephine Michau er kurator for det danske bidrag og kalder Costal Imaginaires for ”et laboratorium for håb i en verden af viral håbløshed.”

 

Copenhagen Islands – en vision for klimasikring af København

København omtales ofte som en af verdens bedste byer at leve i, og i 2023 er hovedstaden udnævnt til World Capital of Architecture af UNESCO. Her skal København blandt andet demonstrere sin evne til klimatilpasning. For noget er under forandring – og som mange andre storbyer, har byen mistet sit tilhørsforhold til det underliggende landskabs betingelser og vandets naturlige veje.

Hos Schønherr har vi derfor i samarbejde med en række forskere, udviklet projektet Copenhagen Islands, der er en vision for fremtidens klimasikrede København, som en del af udstillingen i Den Danske Pavillon. Planen er tænkt som et naturbaseret alternativ til Fingerplanen fra 1947, og centralt for Copenhagen Islands er en byudvikling, der baserer sig på de bebyggede holme, der opstår i deltaet mellem det stigende havvand og de øgede mængder af regnvand, som truer København.

 

Naturbaseret design gentænker byens relation til naturen

Copenhagen Islands er baseret på 7 metoder, der kan kombineres i hybride former: Tilbagetrækning, Vådområder, Landhævninger, Aqua Urbanisme, Klitlandskaber, Barriereøer og Deltalandskaber. Visionen præsenterer således et paradigmeskifte i byplanlægningen, hvor naturen indtager hovedrollen:

”Vi skal ændre byens relation til naturen. Kysten skal udvikles fra at være en fysisk og administrativ linje til at være et netværk af svampede zoner som kan optage regnvand, havvand og grundvand når der er for meget, og frigive det når vi har for lidt.
 Naturens egne robuste mekanismer i naturens landskaber og økosystemer, er her omsat til nye og konkrete løsninger,” fortæller Rikke Juul Gram, MAA MDL, partner og kreativ direktør i Schønherr.

 

Costal Imaginaries er et tværfagligt udviklingsprojekt

Dansk Arkitektur Center er udpeget af Kulturministeriet som kommissær for det officielle danske bidrag til den 18. arkitekturbiennale i Venedig. Bidraget er udvalgt og finansieret af Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur og den filantropiske forening Realdania.

 

Costal Imaginaries er udviklet i tæt samarbejde af et tværfagligt team med bidrag fra kunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter, håndværkere, praktikere og forskere.

 

Disse omfatter blandt andet arkitekt og landskabsarkitekt Anna Aslaug Lund, som er repræsentant for forskningsprojektet ”Danske byers tilpasning til havvandsstigning – nye løsningsrum”, der er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Derudover deltager Katrina Wiberg sammen med sine studerende med et projekt: “Kystbyernes løsningsmuligheder over tid” sammen med lektor David Garcia og studerende fra kandidatprogrammet ”Architecture and Extreme Environments” på Det Kongelige Akademi. Scenograf Christian Friedländer og lyddesigner Peter Albrechtsen oversætter forskningen til en sanselig og rumlig oplevelse.

For som Josephine Michau siger:

”Arkitekterne har brug for allierede. Vi må krydse disciplinære, geografiske og institutionelle grænser for at lære af hinanden og vigtigst af alt, for at opdyrke den politiske vilje til at sætte gang i radikale forandringer.”

Årets Arkitekturbiennale i Venedig finder sted i perioden den 20. maj 2023 til den 26. november 2023.