Projekt: Cykling på brosten – fremkommelighed i historiske byrum i Københavns Kommune

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Ingeniør: Moe og Brødsgaard

Status: Hovedprojekt og anlæg 2013

Udeareal: 1.8 km samlet

Forbedring af cykling på brosten

På baggrund af ønsker fra borgere i forhold til cykling på brosten, så har Københavns Kommune udvalgt otte steder, som ønskes forbedret i forhold til cyklisters fremkommelighed. De udvalgte gader og byrum har alle bro- og chausséstensstensbelægninger i større eller mindre udstrækning. Dette dispositionsforslag viser tre standardløsninger til håndtering af gener ved cykling på eksisterende brostensbelægninger. Løsningerne er udviklet som en ligeværdig prioritering af flg. kriterier: Fremkommelighed, signalværdi, samt udførelse og drift.