Glatved Deponi 2016 – Foto: Jakob Borg Damkjær

DEPONERINGSANLÆG VED GLATVED


Bygherre/ordregiver: Reno Djurs i/s

Ingeniør: COWI

Status: Landskabsanalyse og helhedsplan afsluttet 2008. VVM 2012-2013

Areal: 120 ha


Schønherr har siden 2006 arbejdet med henholdsvis helhedsplan, VVM samt lokalplan for de store grus- og kalkgrave ved Glatved strand.

Området fungerer i dag som kontrolleret losseplads og deponi for blandt andet restprodukter fra kraftvarmeværker, men også som genbrugsstation for dagrenovation samt sortering og behandlingsanlæg.

Schønherr har designet indretning af deponier og sorteringsanlæg, og i efteråret 2008 bidrog vi til udarbejdelse af en ny landskabsplan med retningslinjer for retablering og efterbehandling over de næste 80 til 100 år.

På grund af det lange tidsperspektiv, så er der brug for en helhedsplanlægning, der sikrer et enkelt og idémæssigt holdbart landskabsgreb.

Den landskabsarkitektoniske opgave indeholder planlægning for en retablering af området blandt andet med henblik på udvikling af naturtyper, der er tilpasset jordbundsforhold og det omkringliggende landskab samt en tilvejebringelse af historiske og oplevelsesmæssige aspekter.

Området fungerer i dag som kontrolleret losseplads og deponi for blandt andet restprodukter fra kraftvarmeværker, men også som genbrugsstation for dagrenovation samt sortering og behandlingsanlæg
Glatved Deponi 2016 – Foto: Jakob Borg Damkjær
Glatved Deponi 2016 – Foto: Jakob Borg Damkjær
Glatved Deponi 2016 – Foto: Jakob Borg Damkjær