Projekt: Domkirkeområdet i Viborg – helhedsplan for en sammenhængende kulturarv

Bygherre/ordregiver: Viborg Kommune

Bygningsarkitekt: Elgaard Architects

Øvrige samarbejdsparter: Sadolin/Elbæk, Via Trafik og 2+1

Status: Helhedsplan afleveret juli 2015

Areal: 12.500 M²

Projektet er en helhedsplan for den ældste det af Domkirkebyen Viborg. Med udflytning af Vestre Landsret og Viborg Rådhus melder nye muligheder og ønsker sig for dette Historiske tyngdepunkt.

Efter prækvalifikationsrunde fik tegnestuen æren af at tegne og beskrive en helhedsplan for hvordan området kunne forbindes bedre med landskabet og handelsebyen gennem en rafinering af hele området fysiske rammer. De historiske spor, trafikken, omgivende veje, områdets have og byrum. Endelig skulle de to tomme bygninger: Det gamle rådhus og Vestrelandsretsbygningen beskrives. Nye funktioner til bygninger skulle findes med det udgangspunkt i at de nye funktioner skulle understøtte ønsket om at bringe mere liv til området. Både i form turisme og lokalt kulturliv.

Forslaget beskriver en større sammenhængende byrum med Domkirken som det dominerende tyngdepunkt hvor en ensartet belægning og en række siddetrapper fjerner barrierer og modvirker at Domkirken fremstår med en forside og en bagside. Derudover beskriver forslaget hvordan gågaden forlænges og områdets haver og grønne forbindelser gøres mere synlige og tilgængelige.

Forslaget danner grundlag for det videre arbejde med at skabe interesse blandt kommende brugere, opbakning fra kommunens folkevalgte udvalg og til at rejse fonds midler til med financering af byrum og renovering af bygninger.