Projekt: Energimuseet STRØM – en fortælling om landskabet og energiens historie

Bygherre/ Ordregiver: Fonden for nyt Energimuseum Bjerringbro

Ydelser: Samlet helhedsplan, museale nedslag, klimaplan og samlet strategi for bæredygtighed

Samarbejdspartnere: Loop Architects, MOE, DEM, Moesgaard Museum

Status: igangværende

Areal: 85.000 m²

Energimuseet er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi, fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling. Det nuværende museum skal transformeres, og visionen for det nye museum er at skabe en ny og mere sammenhængende helhed – et sted, hvor landskab, bygninger, formidling og læring er bundet sammen. Et sted der deler viden, motiverer til at tænke og handle bæredygtigt og bidrager til den grønne omstilling.

Bæredygtig transformation af et unikt kulturlandskab
Det nuværende museumsområde tager udgangspunkt i et 100 år gammelt vandkraftværk ved Tange sø og består i spredte udstillingsbygninger samt tidligere industrianlæg. Stedet bærer præg af en løbende udbygning, varierende byggestile og belægninger samt beplantning og vegetation i forskellige højder og volumener.

“Brug hvad der er…”
Bæredygtighed og cirkulær tænkning er i højsædet, når energimuseet transformeres. Det nye museum bygger på filosofien: Brug hvad der er for at skabe, hvad der skal være – et princip, der både refererer til genanvendelse af de fysiske materialer på stedet og til en styrkelse af stedets historiske landskabelige strukturer.

To formidlingsruter
For at skabe helhed samles landskabets mange kulturhistoriske stedsfortællinger i to markerede formidlingsruter. Der etableres et stiforløb – en ny museal forbindelse – med en særlig belægning skabt af materialer, der i dag findes omkring Energimuseet, suppleret med nye, bæredygtige materialer. Stiforbindelsen skærer sig gennem landskabet som energiudladninger, der binder bygninger, museale nedslag og kulturlandskabet sammen.

Jord, ild, luft og vand
En række nye, landskabelige udstillingsrum: ”Solskålen”, ”Jordskåret”, “Vandsøjlen” og ”Vindcirklen” udnyttes til at iscenesætte energi gennem elementerne: Jord, ild, vand og luft. Årstidernes skiften, varierede vejrforhold og døgnets rytme inddrages som centrale spillere i formidlingen og oplevelsen af det sammenhængende museum. Temaerne arrangeres som formidlingsplateauer i særlige landskabsrum, der bidrager til den generelle bevægelse gennem det sammenhængende museum.

I ”Jordskåret” formidles jordens energi som en fysisk oplevelse af varmeforskelle og en fortælling om jordens lagdeling, naturlige energiopsamling og geologi. ”Vindcirklen” formidler vindteknologiens kraft, og ”Solskålens” solspejl formidler solens energi – i en skålform, der også kan bruges til aktiviteter og ophold. I museets nye uderum får besøgende en umiddelbar sanselig og kropslig oplevelse med at skabe, opleve og måle energi – under åben himmel.

 

”Energimuseet er et enestående kulturlandskab. Landskabet er skabt af naturens kræfter, og over årene tæmmet og nyttiggjort af driftige danskere. Kulturlandskabet er museets klangbund. For at skabe det stærkeste fundament for museets udvikling over årene, skal området udvikles efter en samlet strukturplan.”