Projekt: Faaborg – Klimasikring af by og havn

Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune

Ingeniør: WSP

Samarbejdspartnere: Smith Innovation, Rikke Stenbro, Lundgrens

Ydelser: Totalrådgivning, kulturmiljøanalyse, skitsering, udvikling af prøvemodeller, grafisk formidling

Status: Udført 2022

Areal: 18.500 m², inkl. konsekvensarealer

 

Schønherr vandt udbud om videreudvikling af ideoplæg til stormflodssikring i Faaborg og har været totalrådgiver på udviklingen af en kystsikringsstrategi for Faaborg, der sørger for, at byen nu og i fremtiden kan leve ved og med havet.

Sammenhæng mellem by og kyst – fra sikringslinje til sikringszone
Da Faaborg ligger ved vandet er der en risiko for, at et kystsikringsprojekt kan blive en fysisk og visuel barriere mellem den gamle købstad og fjorden. For at undgå dette udvides sikringslinjen i nærværende projekt til en sikringszone. Samtidig forbedres både visuelle og fysiske forbindelser på tværs af de opfyldte havnearealer, så man let finder vej fra den historiske bymidte til havnens kant og den nye promenade, der både forbinder havnearealerne langs kysten og indgår i kystsikringsstrategien.

Projektet består flere steder af terrænreguleringer i et blødt formet bakkelandskab i en grøn park, mens det andre steder består af traditionelle løsninger, såsom hævede kajkanter. Enkelte steder udvides det rekreative råderum ud i vandet, med nye træbrygger og -trapper, så byens borgere får lettere adgang til vandspejlet i Faaborg Fjord.

Permanente og mobile løsninger
Der er arbejdet med permanente løsninger i videst muligt omfang, mens mobile beredskabsløsninger, der kan rulles ud ved stormflodsvarsling, etableres i særlige tilfælde.

Stor involvering af byen
Projektet har stort fokus på at inddragelse hos både grundejere, borgere, erhvervsliv, besøgende og øvrige interessenter. Målet har været at tilføre viden, fælles erkendelser, ejerskab og en forståelse af økonomien, da private grundejere også skal bidrage til sikringsløsningerne. Processen har bl.a. bestået i åbne havnevandringer, borgermøder og workshops, hvor også en række fysiske installationer har bidraget til den fælles samtale. Langs havnefronten og i de tilstødende byrum blev der opsat ca. 400 klistermærker for at skabe opmærksomhed omkring sikringshøjden på 2.53 meter. Ydermere blev der opsat fem prøvemodeller, der illustrerede sikringshøjdens konsekvens for de visuelle og fysiske forbindelser mellem havnefront og byens kant – modellerne indgik som dialogredskab ift. potentielle løsninger i de enkelte byrum.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget støtte fra Realdanias og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’.