Projekt: Filsø besøgssted – skolestue og udsigtsbro ved Danmarks næststørste, gendannede sø

Bygherre/ordregiver: Naturstyrelsen, Realdania, Aage V. Jensens Natur Fond. Skolestuen: Aage V. Jensens Natur Fond

Bygherrerådgivere: Niras

Bygningsarkitekt: Schønherr A/S

Ingeniør: Fuldendt A/S

Entreprenør: Otto Christensen A/S

Øvrige samarbejdsparter: Naturrådgivningen, v. Niels Riis, Cubo Arkitekter

Pris: Statens Kunstfonds arkitektur-præmiering 2021, Betonelement-prisen 2019, Utzon-statuetten 2019

Status: Filsø realiseret 2012-2017. filsø skolestue realiseret 2016-2018

Areal: 4300 m². Skolestuen 480 m², Bygnings areal 180 m²

Samlet anlægssum: 3.6 mio. DKK. Skolestuen: 12 mio. DKK

Opgaven
Dette projekt – Besøgsstedet ved Filsø – er en del af kampagnen ‘Steder i Landskabet’ som Realdania lancerede i forbindelse med ‘Stedet Tæller’ kampagnen. Realdania, Aage V. Jensens Naturfond og Naturstyrelsen har således samarbejdet om realiseringen af besøgsstedet, mens Aage V Jensens Naturfond har finansieret skolestuen.

Besøgsstedets samlede ambition er at være det naturlige knudepunkt for de mange naturruter og et let identificerbart udgangspunkt for besøgende til Filsø.

Stedet
Filsø tæt ved Henne Strand på den jyske vestkyst var engang en af Danmarks største søer, men blev i forskellige projekter mellem 1852 og 1951 drænet for at skabe landbrugsjord på den fattige kyststrækning.

I 2011 købte Aage V. Jensens NaturFond området for at føre det tilbage til dets naturlige tilstand, og genskabe den store sø som et rekreativt område til glæde og gavn for turister og beboere.

Løsningen
Besøgsstedet består af en adgangsvej, en formidlingsbygning, en landskabsbro og en parkeringsplads til de besøgende. Vejen går gennem fredet og spektakulær natur frem til p-pladsen og den store ellipse, der i en enkelt form både griber formidlingsbygningen og udfolder den store horisont som vandspejlet skaber.

Fra broen kan man opleve Filsø og det vidtstrakte landskab, hvor man i én og samme panorerende bevægelse kan komme helt tæt på vandspejlet og områdets unikke natur.

Ellipseformen understreger den samlende, fortsatte bevægelse gennem området fra ankomst og tilbage. Den er udstyret med en massiv siddekant der giver mulighed for at tage en pause og nyde udsigten.

Formidlingsbygningen, der fungerer som anker for den store ellipse og kontrapunkt til søens flade, følger den store krumme form, der strukturerer besøgsstedet, og bliver på den måde en naturlig del af helheden – og bevægelsen rundt i landskabet, som den skaber. Husets lodrette skodder fungerer som en spejling af skovbrynet lige udenfor.

Ved ankomsten møder den besøgende først et overdækket info-areal, der giver udsyn til Filsø. I selve bygningen er der toiletter, teknikrum, køkken, og selve skolestuen, der udstyret med store vinduer, pejs og nicher til opbevaring og ophold. Fra skolestuen er der direkte udgang til skolegården, der er husets udendørs undervisningsrum, og den integrerede grejbank. Fra skolegården er der udgang til både nord og syd – mod nord er der desuden etableret et udekøkken.

Projektet har fra starten været en stor succes med over 100.000 besøgende det første år. Noget der kan mærkes i kommunen. Samtidig er naturopretningen lige så succesfuld med 242 fuglearter, 14 fiskearter og hele 62 arter af forskellige vandplanter – en stor forbedring i forhold til den monokultur, der regerede søens område indtil 2012.

 

“Stedet er specielt, fordi der besøgende netop der, har mulighed for at opleve fritlevende krondyr, et mangfoldigt fugleliv samt et flot Vestjysk Landskab. Her til kommer, at man på stedet kan få historien om, hvordan den tidligere kæmpesø blev forvandlet til god landbrugsjord, for derefter at genopstå.

Dette mix af muligheder vil helt sikkert tiltrække fastboende fra hele regionen, sommerhusejerne og områdets mange turister. De nye faciliteter vil give et fornyet fokus på Filsø.”

– Ulrik Lorenzen, Skovrider, Naturstyrelsen

 

“Den nye udsigtsbro er et godt eksempel på, hvordan man kan styrke mødet mellem menneske og natur og skabe en mere intens og vedkommende oplevelse af et helt særligt sted. Der er tale om arkitektur af højeste kvalitet, som bringer os besøgende tættere på naturen uden at stjæle hele billedet.”

– Christian Andersen, Programchef for Realdania

 

“Med Filsøs nye bro får endnu flere mulighed for at komme tæt på og opleve naturens mangfoldighed. Og så er projektet gennemført med stor respekt for dyre- og planteliv, så de nye besøgende ikke forstyrrer områdets mange ynglende fugle.”

– Anders Skov, Direktør for Aage V. Jensens Fond