Projekt: Fredensborg Slotshave – Restaurering af slottets barokhave og Europa Nostra kulturarv

Bygherre/ordregiver: Slotte & Kulturejendomme

Pris: The European Heritage Award 2021, tildelt af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra.

Ingeniør: Andersen & Grønlund

Konsulent: Annemarie Lund

Status: Realiseret 2013

Areal: 65.000 m2

Anlægssum landskab: 15 mio. DKK

Opgaven
Restaurering af haven ved Fredensborg Slot – en af Danmarks fornemste barokhaver, skabt i midten af 1700 tallet i et samarbejde mellem den franske havearkitekt Jardin og billedhuggeren Wiedewelt. Restaureringen blev bestilt af Slots- og Kulturstyrelsen og omfattede Brede Allé, parterret foran slottet og de to ‘kabinetter’ på hver side af den centrale akse. Opgaven inkluderede desuden etablering af en Royal helikopterlandingsplads i ”Den reserverede have” også kaldet den ”Giardino segreto” og derfor skjult for offentligheden.

Stedet
Fredensborg i Nordsjælland blev bygget i 1700 tallet – og færdiggjort i sin nuværende form i 1760erne under Frederik V. I det smukke kuperede landskab ved Esrum sø blev slottet, der oprindeligt var tænkt som et jagtslot, anlagt som et storstilet barokanlæg i tidens foretrukne stil. Med parterre, centralperspektiv, sigtelinjer, alleer og skulpturer. Gennem århundrederne blev haven udsat for mange forandringer og omdannelser indtil man i nyere tid besluttede så vidt muligt at føre haveanlægget tilbage til udgangspunktet.

Løsningen
Det overordnede mål for den væsentligste del af projektet: genskabelsen af Brede Allé og parterret, er at bevare og genopfinde de primære hovedstrukturer fra barokhavens grundlæggelse – dog med de ændringer som Jardin gennemførte. Endvidere er det et centralt mål igen at synliggøre det imponerende ”gesamtkunstværk”, der oprindeligt omfattede både slottet, haven, skulpturerne og landskabets udformning”.

Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er denne store fortælling, som gennem projektet, bredes ud til beskueren – slottet som kulmination på en opstigning gennem parkanlægget, synliggjort ved alleernes snit. Forslaget tydeliggør og forstærker, med enkle kraftfulde greb, barokanlæggets store fortælling.

Terrasse- og rampeanlægget foran slottet er blevet genskabt som en nyfortolkning af Jardins anlæg. Slotsparterret vises nu som ydre form. Overgangen til De Grønne Kabinetter vises med en hækafgrænsning. Brede Allé er blevet styrket som idé med en ny og ganske omfattende terrænbearbejdning, der genskaber bakken og sigtelinjen mod ‘uendeligt’. Samtidig er alléen blevet genplantet med lindetræer og beskårne skovbryn.

Den nye kotering af Brede Allé har gjort det muligt at skabe en samlet afslutning på alleen, så den nu møder Dybe Allé, der kommer til at fungere som en ‘skjult akse’ som man kender det fra Vaux le Vicomte syd for Paris.

Prisbelønnet projekt
I 2021 modtog projektet Europa Nostra-prisen i kategorien ‘European Heritage’.
Klik her og læs mere om hvorfor restaureringen af Frederiksborg Slotshave modtog prisen. 

Klik og se Europa Nostras projektvideo om Fredensborg Slotshave. 

Klik og se arkitekt Mette Marciniak Mikkelsen og Christine Waage Rasmussen, landskabsarkitekt ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og leder af restaureringen af Fredensborg Slotshave, fortælle om projektet.

 

 

“Måske er Nicolas-Henri Jardin og Torben Schønherr to alen af samme stykke. I hvert tilfælde har de begge skabt smuk havekunst i Fredensborg Slotshave. Den ene i midten af 1700-tallet, den anden i begyndelsen af det 21. århundrede. De blev begge hentet til Fredensborg for at yde kunstnerisk hjælp til haven, der trængte til fornyelse for at kunne forblive. Begge tilføjede de nyt til gammelt, og de havde et udgangspunkt til fælles; en på en gang ydmyg og storslået tilgang, hvor de respektfuldt overfor det historiske sted sublimerede uddrog hovedessensen af værket. Deres valgsprog kunne også være det samme: ”Less is more”.

Schønherrs forenkling og nytolkning af det historiske værk udstråler både lavmælt fransk elegance og dansk ro og enkelhed. Det er ikke en rekonstruktion men en kunstnerisk nytolkning, der genopretter det tabte samspil mellem slottet, haven, skulpturerne, landskabet, søen og himlen. Græsset, gruset, træerne og terrænet er de bærende elementer der er sammenføjet i et stærkt og spændstigt greb, så slottet igen bliver kulminationen i oplevelsen. Og afslutningen af Brede Allé, som tidligere arkitekter ikke har formået at løse, har Schønherr nu fuldendt.
Bag anlæggets umiddelbare rigtighed ligger viden hentet fra arkivstudier, analyser af gamle planer og beskrivelser, arkæologiske undersøgelser, registreringer m.m. Det er blevet til et levedygtigt anlæg med megen sandhed i.”

– Christine Waage Rasmussen, Landskabsarkitekt for Slotshaver og Landskab