Bygherre/ordregiver: Herning Kommune v. Planafdelingen – By, Erhverv og Kultur

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: Entreprenør og Ingeniørfirma Svend Pedersen A/S, Entreprenør & Aut. Kloakmester Anton Christensen ApS

Kunstner: Ingvar Cronhammar

Pris: Herning Kommune Bygningspræmieringsprisen 2018

Status: Smallegade, Østergade, Smedegade og Poulsens Plads indviet 2010. Jyllandsgade realiseret 2011. Fonnesbechsgade realiseret 2012. Tinghuspladsen og Østergade vest realiseret 2014

Areal: 12.625 m²

Anlægssum: 25 mio. DKK

Udformningen af gaderne i Herning skal ses i sammenhæng med udformningen af den øvrige Herning Bymidte – baseret på idékonkurrencen – ’Herning den levende by’ og ønsket om en samlet og genkendelig identitet for Herning.

Byens nye bund formes af en belægning, hvor skaller og flager forskyder sig mellem hinanden og derved frembringer retninger og bevægelser i overfladen. Flager i enorme størrelser flyder igennem de centrale gaderum, akkumuleres ved pladsdannelser og glider ind i gyder og passager.

Den samlede gågade inkl. Tinghuspladsen udformes fremover med et svagt skålformet profil, og afvandes i midten. Det skålformede profil giver sammen med de markante trærækker i Østergade byrummene en større intimitet.

Østergade, Smallegade, Poulsens Plads, Jyllandsgade. Fonnesbechsgade og Tinghuspladsen er alle blevet bearbejdet i henhold til den overordnede plan, med et klart blik for hvert enkelt gadeforløbs særlige situation og potentiale.

Med renoveringen af Østergade og opsætningen af Ingvar Cronhammars skulptur sættes der fokus på dens fint proportionerede rum og dettes naturlige sammenhæng med den øvrige bymidte. Smallegade, Poulsens Plads og Jyllandsgade ligger som et lille gadeforløb i den vestlige del af midtbyzonen. Fonnesbechsgade er en lille handelsgade lige øst for gågaden. Den har flere mindre specialforretninger og restauranter og har potentiale til at kunne fungere som en dynamisk del af Herning midtby.

Poulsens Plads belægges i et mønster af sammenpressede granitflager, hvoraf nogle rejser sig fra fladen. Derved skabes en rolig zone til ophold og afslappet cafeliv placeret i naturlig forlængelse af Poulsens Café og tilbagetrukket fra gadens færdsel.

Det eksisterende grønne område trækkes længere ud i gadens rum. Plateauerne giver mulighed for ophold i solen i forbindelse med biblioteksbesøg, torvedag mm, og vil skabe en unik sammenhæng mellem den lille ’have’, gågaden og det kommende bibliotek overfor.

Den eksisterende karakterfulde beplantning omkring Tinghuset bevares og bidrager sammen med beplantningen på det tilstødende grønne areal til at give pladsen en behagelig og menneskelig skala. De markante rækker af klippede lindetræer i gå gaden forstærker byrummenes intime karakter, og den stramme symmetri danner en interessant kontrast til belægningens bevægende struktur. Den vestlige del af Østergade foreslås derfor tilsvarende beplantet med rækker af klippede lindetræer.

 

“Det første jeg lægger mærke til, og som gentager sig flere gange er, at den nye gågade indbyder til leg.
Det er en sanselig oplevelse, og ikke blot en gade man går på. Man får vækket sin nysgerrighed, og samtidig giver de små ”haver” plads til luft i en travl gade. Personligt kunne jeg godt have ønsket mig et par mere.
Belægningen leger og udfordrer hjernen, da det ikke ”bare” er et lige og ensartet mønster. Der er tænkt over kvaliteten i stenene.
Jeg er også vild med det dekorative downligt, der gør det hyggeligt at færdes i gaden om aftenen.
Alt i alt; Et frisk pust, der opfordrer til leg og hygge.”

– Morten Fyrstenborg, Borger fra Vildbjerg med godt kendskab til Herning