Projekt: Gedser Havn – en kulturel transformation af trafikhavnen på Falster

Bygherre/ordregiver: Visit Lolland-Falster i samarbejde med Business Lolland-Falster, Scandlines, Guldborgsund Kommune og Dansk Kyst & Naturturisme

Samarbejdspartnere: Konsulenter fra Territorium, Lundgreens og Fuldendt

Ydelser: Udviklingsplan og investormaterialer

Status: Afsluttet medio 2022

Udeareal: 110.000 m2

Lolland-Falster har vækst i erhverv, turisme og bosætning og projektets parter ønsker derfor, at accelerere udviklingen ved at fremme aktiviteter, der kan tiltrække erhverv og investorer til Gedser Erhvervshavn. Øget liv på havnen og flere arbejdspladser vil også tiltrække nye beboere.

Erhvervshavnen, der ejes af Scandlines, skal omdannes til et havneområde, hvor aktivitet, erhverv og turisme går hånd i hånd, og havnens arkitektoniske udtryk skal have et løft, så besøgende får et andet førstehåndsindtryk, når de ankommer til Gedser. Der er desuden mulighed for at placere et hotel tæt ved eller på vandet.

Gedser er bygget op omkring færgefarten mellem Gedser-Rostock og byen vil, uanset den faste Femern-forbindelse, fortsat være et vigtigt overfartssted til Tyskland og resten af Europa. Som en del af udviklingsplanen har Schønherr analyseret og kortlagt behov og potentialer for havnen.

Planen foreslår at udvikle en samlet og skalérbar plan, der på tværs af projekter og indsatsområder sikrer områdets sammenhæng og identitet. En udviklingsplan skal håndtere områdets strukturelle og arealmæssig potentialer. Herudover udvikles en plan for transformation af erhvervshavnen, kaldet ”Havnebyen”. Havnebyen består af en blanding overnatningstilbud, blå og grønne erhverv, samt rekreative tiltag for en revitaliseret havneby. Sidst udvikles tanker og potentialer i at placere et hotel på havnens centrale mole. Hotellet skal være et fyrtårn for Gedser og baseres på ambitiøse visioner for bæredygtigt og ressource-bevidst byggeri.

For at fremtidige investeringer kan få succes, skal en grundlæggende helhedsforståelse være på plads, så alle initiativer arbejder i samme retning. Som en del af planen, har Schønherr derfor foretaget en grundig læsning af Gedser – ikke blot som den havne- og færgeby den er i dag, men også som en del af et smukt grænseland og en egn fyldt af stedbundne fortællinger, der har sit eget unikke aftryk på Danmarkskortet.

Udviklingsplanen for Gedser Erhvervshavn vil rumme store drømme, men den vil også være bundet op på den fredsommelige skønhed, der findes her. Blæsten, solen, det særlige lys, de seje indbyggere, det rå havnemiljø vil alle danne grundlag for planen, der udvikles som en række kloge ’nålestik’ ind i det unikke miljø, der allerede er.

 

 

”Erhvervshavnen er en lille opdagelsesrejse mellem røgeri, fiskerbåde, redningsstation og forskelligt småerhverv – og nabo til den dejligste strand.
Alt denne skønhed har værdi – helt af sig selv. Men hvis ikke der på sigt sker udvikling, så tager afviklingen over.”