Bygherre/ordregiver: Reno Djurs I/S

Bygherrerådgivere: COWI, Schønherr A/S

Bygningsarkitekt: Schønherr A/S

Ingeniør: COWI

Entreprenør: Arkil (hovedentreprenør), Aalsrode Tømrerfirma A/S

Status: Opført maj 2016

Samlet areal: Formidlingsdelen 310 m²

Anlægssum bygning: 39,3 mio. teknisk bygværk, heraf 5,6 mio. til formidlingsdelen

I forbindelse med etablering af Renodjurs deponi ved Glatved Etape III, opføres et teknisk bygværk til brug for regulering og prøvetagning og vedligeholdelse af de store kar, som deponiet råder over til at rense eller inddæmme farligt affald. I sammenhæng med det tekniske bygværk opføres en formidlingsbygning, der har til hensigt at tage imod besøgende såsom skoleklasser, interesseorganisationer mv.

Den samlede bygning er opført i tre etager. Bygningens tekniske elementer er placeret i kælderniveau og i stueniveau. Her samles afledningen af vand fra de mange kar i en teknikkælder. Teknikkælderen er udført som stedstøbt beton. Fra teknikkælderen åbner loftet sig i en stor kvadratisk lanterne, der giver publikum mulighed for at kigge ned og besigtige teknikken. Lanternen består af to betonskiver der skyder sig op over terræn forlængelse af kælderens vægge. Mellem væggene er isat store glaspartier, der giver uhindret indkig. I stueniveau er ydermere placeret serverrum, toilet, rum for prøvetagning og depoter.

Fra stueniveau er der mellem to tværgående betonskiver, der rejser sig op gennem husets højde, placeret trapper til henholdsvis teknikkælder og til husets formidlingsdel der er placeret på øverste plan. Mellem de to betonskiver er der i taget placeret et aflangt tagvindue, der sikrer himmellys i trapperummet. Der er også adgang mellem stueniveau og øvre niveau med elevator.

Formidlingsdelen består af et stort rektangulært rum, der kan fungere som undervisningsrum, som møderum eller alternativt til at huse selskaber. Ydermere er her placeret køkken faciliteter, garderobe, toiletter og depotrum. Store langsgående vinduespartier sikrer fra formidlingsområdet overblik over deponiet i en 180 graders bevægelse. Gennem bevidst placering af vinduesåbninger er der arbejdet med at trække det omgivende landskab og terræn ind i bygningen. For at give den bedst mulige oplevelse af omgivelserne og anlægget åbner huset sig altid til mindst to sider og sikrer ubrudte sigtelinjer ud i landskabet.

Bygningen er beklædt med cedertræ der omfavner alle bygningsdele over terræn. Facaderne i stueniveau rejser i en udadgående bevægelse, og går i øvre niveau modsat indad. Tilsammen giver det bygningen en spænding og en dynamik, der i sammenspil med den varme træbeklædning, placere bygningen præcist og veldefineret i det kuperede og ekspanderende deponi.

Bygningen søger at integrere det dominerende tekniske anlæg, både i bygning og landskab, med en formidlingsdel der gennem åbninger, indkig og udsyn, gerne skulle fremstå som en selvforklarende enhed. Man møder processerne i og omkring bygningen, og oplever både den store skala (landskabet) og kommer helt tæt på den lille skala, detaljerne og teknikken.

 
 

“Formidlingsbygningen bruger vi til alt fra undervisning til mødelokale. Det, at undervisningslokalet ligger hævet over terræn, så vi kan se ud over vores anlæg virker rigtig godt i forbindelse med formidling – at man kan stå og fortælle noget om, hvad der foregår, samtidig med gæsterne kan kigge ud af vinduet og se det 1:1. Det er uden tvivl en bygning, vi er glade for og stolte af.”

– Henrik Rolsted, Teknisk direktør for Renodjurs