Projekt: Grenå bymidte – en genfortolkning af byens historiske hjertekammer

Bygherre/ordregiver: Norddjurs Kommune

Bygherrerådgivere: D|K2 Bygherrerådgivning a/s

Bygningsarkitekt: LOOP Architects

Ingeniør: Viggo Madsen

Øvrige samarbejdspartnere: Via Traffik

Status: Realiseret

Areal: 13800 m²

Anlægssum etape 1: 7.5 mio. DKK

Opgaven
Projektet er et områdefornyelsesprojekt under det overordnede tema ”Den Attraktive Midtby”. Målet var at revitalisere midtbyen i Grenaa og dermed skabe nogle nye rammer, som gør den attraktiv og interessant for handel og rekreation. Byen tiltrak ikke turister – men det vil den gøre i fremtiden – med et nyskabt, stærkt og sammenhængende centrum, som tiltaler både indbyggere og gæster.

Stedet
Grenaa ligger på en lav forhøjning mellem Kolindsund og Djurslands østkyst. Denne placering med glimrende strande, frisk fisk og lokale landbrugsvarer tiltrækker mange turister, men på grund af den store omfartsvej ved færgen til Sjælland kom de ikke så ofte ind til centrum. Byen har desuden et stort, delvist uforløst potentiale som bosættelsesby for pendlere fra både Aarhus og Randers.

Løsningen
Projektet tager fat i Grenaas specielle placering på bakken og ved åen. Via en overordnet Masterplan har vi fremhævet den historiske bykerne og forbindelsen til Åen og havet: vi ønskede at styrke oplevelsen af det store nord-syd og øst-vestgående kryds, byen er opstået af og som har middelalderbyens midte som sit synlige tyngdepunkt.

Midtbyen er kendetegnet ved en klassisk middelalderstruktur. Et centralt torv med kirke og rådhus – med kirken på byens højeste punkt og rådhuset lidt lavere. Fra dette centrale torv stråler en række smalle handelsgader ud i byen. Projektet griber fat i denne topografiske fortælling ved at skabe en skålformet plads, der forstærker oplevelsen af kirken på bakken – med rådhuset lidt lavere.Pladsens belægning i tegl, låner materiale og stoflighed fra kirken og fremhæver dens centrale placering.

De to mindre pladser foran rådhuset og rundt om kirken er blevet samlet til ét byrum – et nyt samlende torv for Grenaa med skålen som sit fixpunkt. Den gennemkørende trafik er blevet stoppet, og pladsen foran rådhuset er blevet koncentreret i sit udtryk af en ny sammenhængende belægning med nye og genbrugte sten lagt i cirkulære bueslag.

Projektets formmæssige koncept tager udgangspunkt i Grenaas historie som hjemsted for det store dampvæveri. De store trådspoler har inspireret til de cirkulære former, mens pladsen kan opfattes næsten som et vævet materiale. Samtidig etablerer projektet ny beplantning på pladsen og som fixpunkt en cirkulær vandkunst placeret centralt på pladsen. Vandkunsten er selve omdrejningspunktet for rummet foran rådhuset, og dens udformning som en fordybning i fladen danner kontrast til kirkebakken og tilbyder nye aktivitetsmuligheder for hele byen samtidig med at pladsen skaber rum og plads for afholdelse af koncerter, sport og leg i midtbyen.

Midtbyen bliver desuden igen forbundet med Åen, så dens øst-vestlige forløb mellem Kolindsund og Kattegat er synligt og nærværende gennem hele Grenaa, der med dette projekt har fået sin grundfortælling tilbage.