Projekt: Gudsageren Christiansfeld

Bygherre/ordregiver: Brødremenigheden, Kolding Kommune, A. P. Møller Fonden, Augustinusfonden

Rolle: Totalrådgiver

Restaureringsarkitekt: Tegnestuen Mejeriet a/s, restaurering af portal og pavillon
Kjeld Larsen & Søn A/S

Entreprenør: Kjeld Larsen & Søn A/S

Ydelser: Fondsansøgning, Skitsering, projektering, myndighedsbehandling, byggeledelse,
projektledelse, udbud, tilsyn

Status: Realiseret 2018-2020. Indviet 2020

Udeareal: 25.000 m2

Christiansfelds historiske byrum og bygninger er gennem en målrettet indsats over mange år blevet løftet til et niveau, der i 2015 gjorde byen fortjent til at blive udnævnt til verdenskulturarv.

I denne historie indgår Gudsageren, som et uundværligt led og var det sidste store tiltag, der skulle til for at samle Brødremenighedens bystruktur i et samlet hele. Gudsageren fremtrådte, indtil renoveringen, som et ca. 250 år gammelt og slidt anlæg uden sammenhæng og helhed. De oprindelige lindetræer havde haft deres storhedstid og var flere steder i fare for at vælte. Med denne restaurering er træerne blevet udskiftet på samme måde som på Kirkepladsen, de enkelte gravsteder er rettet op og givet nye sokler, og stier er fornyet. Helheden er blevet genoprettet.

I Brødremenighedens tradition kaldes begravelsesstedet for Gudsager – Gudsageren. Gudsageren er en fysisk manifestation af det velorganiserede Herrnhutersamfunds arbejdsomme, fællesskabsprægede og ydmyge livsholdning. Der er således en nær sammenhæng mellem den reformatoriske frimenigheds religiøse overbevisning, der baserer sig på det kristne evangelium, håbet om de dødes opstandelse, levendegjort gennem dygtighed, flid og fællesskab og så kirkegårdens udformning med retvinklede alléer og opdeling af gravpladser i forhold til køn, fremfor familiegravpladser. Tilhørsforholdet er her til menigheden – ikke familien.

I enkelheden og gentagelsen opstår et lighedsideal og en særegen stemning. Gudsageren er opdelt i køn med mænd begravet mod vest, kvinder mod øst og en gennemgående sti i midten. Opdelingen refererer til den tidligere kønsopdeling i kirken og byen, og inddelingen understreges af stisystemer og træer, der er plantet i rektangler, hvori gravstederne findes. Endvidere bevares alle gravsteder.

Den gennemgående og nødvendige restaurering af Gudsageren er en proces, der har krævet stor faglig og kulturel indsigt. I planlægning af anlægsprocessen er der således taget højde for anlægstekniske forhold såvel som Brødremenighedens årskalender og aktiviteter på Gudsageren. Schønherr har arbejdet i Christiansfeld de seneste 10 år startende med ansøgning om optagelse på listen for UNESCO verdensarv.