Projekt: Haukeland Børne- og Ungesygehus – i kontakt med Bergens fjelde

Bygherre: Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus

Arkitekt: KHR a/s, Per Knudsen Arkitektkontor, Studio4 Arkitekter AS

Ingeniør: COWI, Norge, Norconsult AS

Pris: Bergens Arkitektur- og Byformningspris 2017

Status: Under udførelse

Areal: Etape 1: 13.300 m²,  Etape 2: 13.300 m²

Anlægssum landskab: Etape 1: 25 mio. DKK, Etape 2: 38 mio. DKK

Opgaven
Det nye Center for Børn, Unge og Psykosomatisk medicin i Bergen er tegnet af KHR arkitekter med Schønherr som landskabsarkitekter på alle udearealer. Opgaven var at skabe et bygningsanlæg, der kunne tilpasse sig naturen, landskabet og den eksisterende bygningsmasse på stedet, samtidig med at projektet inddrager den nyeste viden om helende arkitektur.

Stedet
Haukelandsbakken højt over Bergen og med udsigt ned over byen ligger spektakulært med stejle fjelde i ryggen og hele Bergen by bredt ud nordvest for sig. Området er præget af solitære bygninger og den park-lignende Møllendal Kirkegård, der strækker sig ned mod vandet. Bygningerne til det nye hospitalskompleks ligger som lameller på tværs af koterne i landskabet. Lette og lyse glasvolumener på en base af natursten.

Løsningen
Den arkitektoniske idé for det kommende sygehusanlæg udspringer af den særlige landskabelige placering på den grønne skråning ved foden af Ullriken fjell. Hele anlægget dyrker kontrasten mellem det tunge – fjeldet – og det lette – flora og bygninger. Det formidler skalaspringet mellem det eksisterende sygehus og de solitære bygninger i området. Det nye kompleks er højest mod den eksisterende del af hospitalet, og trappes ned mod den lave boligbebyggelse i nord. Hermed opnås stort lysindfald og udsynet åbner sig over fjorden og Bergen by.

Den landskabsmæssige idé er tilsvarende at lade nogle frodige grønne kiler løbe igennem anlægget og drage naturoplevelser helt ind i bygningerne. Anlæggets terrasserede karakter forankrer det i landskabet, og de gennemgående grønne kiler forbinder Ullriken fjells lodrette tyngde med Mølledal Kirkegårds åbne og fladere rum.

Haverummene der flyder gennem hospitalet på forskellige etager er arrangeret med 3 temaer: Skog, Myr og Fjell, der kommer til udtryk gennem beplantningen. Overordnet er beplantningen udvalgt for at skabe et dynamisk udtryk, med fokus på sanselighed, og årstidsvariationer.

Sygehuset er både et midlertidigt hjem og en arbejdsplads, hvilket er en udfordrende arkitektonisk opgave. Landskabsrummene skal på en og samme tid finde balancen mellem at skabe ”hjemlighed” og gode arbejdsmæssige rammer for personalet.

I etape 1 der indeholder psykosomatik, er der lagt vægt på at skabe et frirum for patienter og medarbejdere. Der er skabt plads til ophold i grupper, eller til fordybelse for enkeltpersoner, i de forskellige små haver der ligger placeret på alle 8 etager.

I etape 2 der indeholder somatik samt fødselsafsnit, er der lagt stor vægt på at skabe ophold til børn og unge. I den kommende store have på 1 etage, skabes leg og opholdsmuligheder med udgangspunkt i beplantningen. Med vægt på dufte, farver og rumskabende beplantning, kan børnene gå på opdagelse i havens mange ”hemmelige” stier og kroge, der bevæger sig op og ned i højden.

Der skabes ligeledes store lette overdækket terrasser hvor forældrene har overblik og børnene trygt kan lege.