Projekt: Helhedsplan for Aarhus Middelalderby – mellem Domkirken og Vor Frue
Bygherre/Ordregiver: Drift og Anlæg, Aarhus Kommune
Ydelser: Visionsplan
Status: Visionsplan, maj 2019
Areal: 27.240 M².

Opgaven:
Storbyerne verden over er under forandring. Globalisering, urbanisering, digitalisering og individualisering er blot eksempler på en række af samfundsmæssige bevægelser, som har ændret vores måde at bo og leve på i dag. Det stiller nye krav til storbyen – vores by – som ikke længere kun skal være centrum for handel og erhvervsliv, men også for rekreation, samvær og fornøjelse.

Et nyligt forslag om at genoverveje placeringen af Vanddragen på Store Torv i Aarhus midtby har åbnet op for mulighederne for at gentænke og samle det historiske hjerte i byen. På baggrund af workshops, registreringer og observationer er rammerne sat for en sammenhængende visionsplan for byens historiske hjerte.

Visionen er, at byens centrale rum – det historiske hjerte – i højere grad skal agere socialt samlingsrum med plads til alle. Det skal være et mødested og rammerne om et hverdagsliv, som i højere grad leves udadvendt, og hvor byen er den centrale ramme for, at det lykkes. Vi vil mødes og ses – tage ”menneskebad” som Søren Kirkegaard udtrykker vores naturlig trang til at iagttage hinanden, bylivet – og indgå i fællesskaber i byens sociale rum.

Projektet opererer med en grundfilosofi: Brug, hvad der eksisterer for at skabe, hvad der skal være. Mantraet referer dels til genbrug og genanvendelse af de fysiske materialer på stedet, men i lige så høj grad det eksisterende handels- og forretningsliv, initiativer og iværksættere.

Løsning:
Byens mere en 1000 år lange historiske bringes frem i lyset og formidles i belægningen. Gennem en variationsrigdom i belægningsformater og toner, tegner belægningen byens historiske spor, som kan opleves 1:1 i byens historiske hjerte. Som en mosaik af fortællinger er belægningen et sammenhængende tæppe, der fremhæver byens identitet.

Bygningshjørnerne skaber turbulens, og dermed lokale klimatiske udfordringer på pladser og torve. Dette modvirkes ved at tilføje byrummet relativt store træer, der strategisk placeret, skaber et forbedret mikroklima. Byrummene møbleres primært af træer i mindre grupper samt få enkeltstående træer. Træerne placeres af hensyn til de historiske rammer og akser, så de opleves som aktiver i rummet. I sammenhæng med trægrupperne etableres integrerede sidde- og opholdspladser.