Projekt: Henne Strand – en stedbunden og rekreativ forbindelse mellem by, strand og hav

Bygherre/ordregiver: Varde Kommune

Ingeniør: Fuldendt, Rådgivende ingeniører

Status: Realiseret 2016-2018

Udeareal: 6800 m²

Anlægssum landskab: 5.5 mio. DKK

Opgaven
Projektet ’Henne Strand’, der er en del af Realdanias ‘Stedet Tæller’ indsats, har til formål at styrke forbindelserne mellem Vesterhavet og kystbyen ved bearbejdning af tre delområder: Standpladsen, Bypladsen og vejen imellem dem.

Butiksfacaderne og sommerhusene spærrede i for høj grad for landskabet, så stedets attraktioner: havet, stranden, klitterne og naturen ikke kunne opleves i byen.

Stedet
Henne Strand ligger som en badeby ved Vesterhavet – bag klitterne, domineret af feriehuse, butikker, udlejningsforretninger, cafeterier og restauranter. De naturlige kvaliteter er af første klasse med hvide sandstrande, klitter og Henne Mølleå, der løber ud i havet syd for feriebyen. I modsætning til den smukke natur, er det meste af områdets arkitektur skæmmet af den æstetik som kendetegner en lidt usammenhængende turismestrategi.

Løsningen
Tilgangen til projektet er – med afsæt i stedet – at udvikle aktiviteter, indhold og forbindelser, der kan bringe naturen i kontakt med byen og gøre den mere nærværende i hele området. Projektet falder i tre dele: Byen, forbindelsen og vejen – dele, der hver for sig og sammen understøtter den samlede vision.

Med inspiration i den slugt Henne Mølleå lidt syd for byen skærer gennem klitterne og det bakkedelta åen har skabt består løsningen i al sin enkelhed af menneskabte klitter, omkranset af trækanter: Et gennemgående element, hvor kanten både er siddemulighed, legekant, flade til ophold, cykelstativ og støttemur. Trækanten varierer i både højde og udtryk og tager form fra klitternes naturligt nedtrådte stier. Øerne har samme beplantning som de naturlige klitter, så sammenhængen med landskabet markeres og fastholdes.

Elementet tilfører hele det blandede markeds- og boligområde kvaliteter samtidig med at elementerne løser Henne Strands funktionelle og visuelle problemer.

På strandpladsen breder den landskabelige forbindelse sig ud og giver nye indramninger og kig til naturen, så den besøgende igen får rettet sin opmærksomhed på klitlandskabet ved ankomsten til havet.

Torvet i midten af Henne By er et sammensat sted, hvor det tætte gadeprofil åbner sig til vejen mod stranden. Plantninger med trækanter refererer til klitterne og deltaet ved strandpladsen. Plantningerne danner volumener, der skaber et mere roligt bybillede og føjer et tiltrængt grønt element til byen.

By og strand bindes hele vejen sammen af én sammenhængende flade af en grov asfalt indrammet af en støttevæg af træ. Fladen definerer et shared space område, hvor alle trafikanter kan færdes i gensidig opmærksomhed og respekt – sommer og vinter.

 

“Projektet ’Henne Strand’ har til formål at styrke forbindelserne mellem strand og by ved bearbejdning af tre delområder; Standpladsen, Bypladsen og vejen imellem disse”