Projekt: Hobro Bymidte – Genforening mellem havnen og den historiske bykerne

Bygherre/Ordrergiver: Mariager Fjordkommune/Realdania

Bygherrerådgivere: Akadamiingeniør, Svend Poulsen

Bygningsarkitekt: Holscher Arkitekter

Ingeniør: Lindgaard ingeniør

Øvrige samarbejdeparter: Via trafik

Status: Under udførelse

Udeareal: 30.340 m²

Anlægssum landskab: 24 millioner

Team Schønherrs forslag er best pratice for, hvordan en historisk midtby kan genforenes med den havn der engang satte byen på landkortet. Det sker ved at de nye byrum, arver kvaliteterne fra den historiske bykerne og gennem detaljeret planlægning, at opnå den historiske bys rumlige kvaliteter.

Hobro Midtby omdannes, så bymidtens potentialer indfries, og der reetableres fysisk, visuel og social sammenhæng mellem havn og by. Samtidig håndterer forslaget bymidtens trafik optimalt uden at skabe nye barriere.

Grundtanken er, at by- og landskabsrummene etableres først, dernæst vejene og siden de enkelte bygninger. Teamet ønsker at skabe en robust ramme om en langsigtet byudvikling. En strategi der gør, at helhedsplanen kan fungere og opleves som færdig undervejs i etaperne.

Dommernes samlede vurdering af helhedsplanen: ”Planen rammer fint tonen i det centrale Hobro og tilbyder med karréstrukturen en kendt og fleksibel typologi, som giver plads for både boliger, kontorer og butikker.

Havnepladsen vil kunne danne et vigtigt og smukt nyt rum i Hobro, og den store Allé vil ligeledes sætte et nyt markant træk ind i bymidten.

Alt i alt er der tale om et forslag, som føjer sig afslappet og fint til byens skala, og tilbyder overbevisende nye byrum og nye sammenhænge mellem Adelgade havnen. Det er derfor også afgørende, at der i den videre bearbejdning og i realiseringsprocessen ofres stor opmærksomhed på at fastholde bebyggelsens skala og sammensathed.”

 

 

“Med projektet i Hobro Midtby lagde vi grundstenene til at binde by og havn bedre sammen. Projektet har skabt et visionært bånd, hvor der er plads til at udvikle en ny bydel mellem Havnegade og Østergade. Så selvom Hobro er en gammel by, har vi i dag et stort potentiale for byudvikling i midtbyen. En udvikling, der vil kunne udbygge forbindelsen mellem byen og havnen yderligere.
Nu er havnen og Mariager Fjord igen blevet en mere synlig og levende del af Hobro. Fra Havnegade og Brogade er der i dag et fantastisk udsyn til Mariager Fjord og de rekreative områder ved Søndre Kajgade.
Det var afgørende, at omdannelsen af midtbyen skete i respekt for byens gamle centrum, og at det kunne medvirke til at understøtte aktiviteter i byens gågade. Projektet lykkedes med at forene to modstridende hensyn: I dag har vi både en bedre trafikafvikling i midtbyen og bedre forbindelser for gående mellem by og havn.”

– Mogens Jespersen, Borgmester for Mariagerfjord Kommune