Bygherre/ordregiver: Realdania Byg A/S

Status: Konkurrence/skitseprojekt Januar 2016

Areal: Der er ikke fastlagt endelige anlægsareal

Anlægssum landskab: Endelig anlægssum ikke afklaret

Opgaven
Som en del af Tøndermarskinitiativet udbød Realdania i 2015 den opgave at lave en handlings- og helhedsplan for Højer by. Målet var at styrke både marsken og vadehavslandskabet som kultur- og naturdestination gennem arkitektoniske forbedringer med udgangspunkt i Højer. Indsatsen bliver understøttet af helt nye oplevelsesruter til fods, på cykel, i bil og båd.

Stedet
Det storslået flade og grønne marsklandskab omkring Tønder og Højer. Vadehavslandet er et helt unikt naturområde med et varieret dyre- og planteliv. Samtidig bærer hele marskområdet med sine gårde, varfter, diger og den barske natur en speciel og bevaringsværdig kultur.

Løsningen
Projektet tager udgangspunkt i Tøndermarsken og Vadehavets store værdifulde landskabelige potentiale. Her kan naturgrundlaget – både det regulerede og det uregulerede landskab – opleves særligt klart. Projektets afsæt er Højer som er marskbyen, der ligger både på kanten af marsken og i kanten af vadehavet. Den har givet navn til Højer sluse som oprindeligt blev bygget i 1861 samtidig med diget. En ny sluse blev etableret efter den store storm i 1981.

Højer besidder en spændende kulturhistorie og er vokset ud af marskens muligheder og ressourcer, både under dansk og tysk indflydelse. På trods af at Højer har mange fine huse, gårde og gamle strukturelle træk – med direkte adgang til marsk og hav, er Byen i dag ikke så besøgt som Tønder og Møgeltønder lige i nærheden. Årsagen er i høj grad erhvervs- og befolkningsmæssig stagnation og at byens huse og byrum ikke er blevet behandlet med samme omhu som i Tønder og Møgeltønder.

Ideen med projektet er, at Højer skal være et levende og dynamisk udgangspunkt for oplevelser i Tøndermarsken og Vadehavet. Både for lokalt liv og for turister. Byen er det perfekte udgangspunkt for mange storslåede landskabelige oplevelser i det flade landskab og for et mere tilbagetrukket liv i den kompakte landsby, der i århundreder været ramme om en særlig marskkultur underlagt naturens kræfter.

Forslaget arkitektoniske afsæt er:
• Byrumsforbedringer til i Højer: opgradering af byens gader og pladser, så der skabes større tilgængelighed, mere kvalitet i byrummene og sammenhæng på tværs af Højers gamle landsbysstruktur.

• Etablering af en klar bykant i overgangen til den flade marsk så Højers unikke placering i landskabet tydeliggøres. Dette opnår vi gennem etablering af bynær natur, klimatilpasning og punktvis nedrivning af forladte industribygninger.

• Etablering af bynære oplevelsesruter som knytter byen tæt til det omgivende terræn og havnen ved Vidåen.

• Etablering af længere Marsk-ruter som giver turisterne indblik i landskabets udvikling, den lange kulturhistorie, den enestående natur. Ruterne knytter samtidig de tre marskbyer Tønder, Møgeltønder og Højer tæt sammen. Højer bliver med sin yderste placering nær Vadehavet udgangspunktet for ruterne.