Projekt: Hvidkildeområdet – naturgenopretning og tilgængelighed i landskabet omkring Lunderskov

Bygherre/ordregiver: Lunderskov Kommune

Ingeniør: Hundsbæk og Henriksen

Status: Delområde ved fiskedamme realiseret 2005-2007

Areal: 5000 m2

Anlægssum landskab: 1.5 mio. DKK

Hvidkildeområdet er en del af en markant grøn kile midt i Lunderskov by, som strækker sig langt ud i landskabet på begge sider af byen. Helhedsplanen for Hvidkildeområdet er et idé-katalog for genopretning og opgradering af et større park-, skov- og naturområde og skal give større tilgængelighed til og bedre udnyttelse af området som et rekreativt og kreativt grønt åndehul midt i byen.

De centrale elementer ved Hvidkildeområdet er vandet og det grønne. Den grønne kile flankerer et åløb, der ved Drabæks Mølle breder sig ud til en sø. Endvidere findes en række fredede fiskedamme og flere naturlige kildespring i området. Vandets element skal synliggøres og gerne høres. Der skal anlægges flere stier, broer og trapper i området. De gamle fiskedamme genoprettes og defineres med et præcist vandspejl. Parken ved Hvidkildeområdet, en bygning der i dag huser byens bibliotek, opstrammes med brede klippede hække, som giver en klar definering af haverummet. Der etableres endvidere en ny amfiscene til afholdelse af arrangementer i parken.