Projekt: Jernstøberigrunden – en helhedsplan for byudvikling af industrigrund i Ribe

Bygherre/ordregiver: Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri A/S, Realdania

Bygningsarkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Dansk Energimanagement & Esbensen A/S

Øvrige samarbejdsparter: Urban Creators ApS

Status: Vundet konkurrence 2017

Udeareal: 80.000 m2 samlet areal for konkurrenceområde

Opgaven
Opgaven, der baserer sig på et vundet parallelopdrag – i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten – er en helhedsplan for en udvikling af Ribe Jernstøberis grund i byens centrum. Jernstøberiet flytter og gør det dermed muligt at etablere en helt ny bydel i Danmarks ældste by. Visionen er at skabe et bykvarter, der indgår harmonisk i Ribes enestående symbiose mellem landskab og by, et kvarter der giver rum for både familier, par, seniorer og tilbyder en arkitektonisk nyfortolkning af Ribes bygningsarv på allerhøjeste niveau.

Stedet
Ribe i det flade marskland er på alle måder særlig. Intet andet sted i Danmark møder en by det omgivende landskab så enkelt og klart. Den homogene bymasse, hvorover domkirken rejser sig, er et rent billede af et bysamfund i harmoni med sit landskab.

Løsningen
Omdannelsen af Jernstøberigrunden i Ribe til et moderne byboligkvarter må ses som en naturlig del af den generelle udvikling, hvor industrien flytter ud af byerne og der skabes nye muligheder – for begge parter. Placeringen er central og koblingen til den eksisterende bykerne er optimal. Den nye bydel kan dermed supplere og udvikle det historiske Ribe i en struktur, der underlægger sig byens egen rytme.

Den beplantede zone i kanten af jernstøberigrunden indgår i den samlede fortælling om byens møde med landskabet, og vi har derfor valgt at bevare den i størst muligt omfang. Den grønne kant skaber mulighed for et sammenhængende stisystem, der favner hele Ribe til glæde for både byens borgere og byens gæster.

Den grønne kant fletter sig i denne plan ind i Støberikvarterets struktur. Som frodige landskabsgader der giver mulighed for en anden oplevelse og udendørs ophold, og som grønne parkeringslommer på egnede steder. Parkeringspladserne der er sænket og indrammet af en præcis beplantningskant med lange græsser og træer, der medvirker til at de parkerede biler ikke virker for dominerende i bybilledet og giver samtidig parkeringsrummet en kvalitet i sig selv. Belægningernes principper understøtter den historiske brostensbelægning i en moderne og tilgængelig bearbejdning.

Pladser og gaderum i det nye kvarter er proportioneret til at underlægge sig byens eksisterende byrumshierarki. Der er således ingen plads i det nye kvarter, der i skala konkurrerer med Domkirkepladsen som er og forbliver byens centrale byrum.