Bygherre/ordregiver: Menighedsrådet for Ribe Domsogn

Bygningsarkitekt: Lundgaard & Tranberg

Ingeniør: Oesten Ingeniører

Entreprenør: Jorton

Status: Realiseret 2016

Areal: 700 m²

Anlægssum landskab: 2 mio. DKK

Opgaven
Kannikegården er et menighedshus til Ribe Domsogn. Selve huset er tegnet af Lundgaard & Tranberg – med Schønherr som landskabsarkitekter. Et naturligt valg, da Schønherr også har stået for nyfortolkningen af hele domkirkepladsen som huset forholder sig til. Opgaven var at at forme et byggeri, der rammer Ribes charmerende skæve, robuste og smukke historie, men som samtidig tydeligt hører til i sin egen nutid.

Stedet
Ribe er Danmarks ældste by, og området omkring Domkirken er byens historiske centrum. For ca. 1000 år siden lå her et kannikekloster, men kun ruinen ligger tilbage under det nyopførte hus, der derfor har fået navnet Kannikegården. Domkirkepladsen i Ribe blev i 2012 fuldstændig renoveret og nyanlagt i et andet Schønherr projekt på baggrund af en vundet konkurrence.

Løsningen
Lundgaard og Tranberg har tegnet bygningen, så tegl både på tagflader og facader knytter det nye hus til sit sted – det middelalderlige Ribe – men i en nutidig udformning, med moderne formater og synlige bærende konstruktioner, der viser at teglen er brugt som hud.

Schønherr har på tilsvarende måde tilpasset Kannikegårdens nære omgivelser til byen, som en naturlig afslutning af projektet for Domkirkepladsen, som bygningen støder op til – dels med belægningen, der fortsætter Domkirkepladsens mønster, og dels gennem en terrasseret stenhave mod Sønderportsgade. Denne have syd for bygningen, belægningerne og trapperne er alle nænsomt tilpasset både de omkringliggende bygninger, den tilstødende gade og den storslåede Domkirkeplads, så Kannikkegården som helhed bliver en naturlig del af byen. Gårdhavens rå betonstøbninger og granitbelægninger giver en god harmoni med både de historiske munkesten og Kannikegårdens nye teglskaller.

Som en hilsen til Ribes mange, smukke kig ind gennem porte og låger til byens gårde og haver er den frodige, grønne have en baggrund for ruinen, som kan ses fra Domkirkepladsen.