Projekt: Klosterhaven i Vejle – et grønt åndehul i byens midte

Bygherre/Ordregiver: Vejle Kommune

Ydelser: Skitseforslag

Status: Under politisk behandling

Areal: 1.200 m²

Dette skitseforslag er udviklet på baggrund af et stort ønske om en mere grøn midtby i Vejle. I den forbindelse er det væsentligt at tage et samlet blik på de muligheder, der tegner sig på både plads, i gade og i gård.

Afsæt i stedets historie
Vejles middelaldercentrum er præget af belagte rum med udbredte belægninger. Indenfor middelalderbyens oprindelige afgrænsning findes én offentlig park og én offentlig have. Den offentlige park, Mariaparken, er en moderne bypark med aktiviteter og bevægelse. Parken ligger i åben forbindelse med sine omgivelser og er en naturlig genvej i byens hverdag. Haven, Klosterhaven, er en lille og velbevaret hemmelighed, der rummer potentialet til at blive et både sanseligt og frodigt åndehul i Vejles centrum.

Området bag Det Gamle Rådhus har gennemgået en lang udviklingshistorie og er ikke bundet af én specifik fortælling. Dette er altså ikke restaurering eller transformation af en historisk klosterhave. Dog ses et klart potentiale i at tage afsæt i stedets historie og den indre klostergårds idé, som et rum for refleksion og fordybelse. I den tætte by kan det være svært at finde stille steder, hvor ro og fordybelse hersker. Den moderne bys rum og parker er ofte tæt programmerede med mange specifikke funktioner og aktiviteter. En have, hvor haven selv er programmet, er en sjældenhed. En prioritering, der signalerer overskud og omtanke.

Haven er programmet
Haven skal i fremtiden være et alternativt tilbud i Vejles travle handelsby. Her skal tid være fraværende og muligheden for refleksion og fordybelse skal være til stede. Som en moderne omsætning af klosterbevægelsens indre gårdrum. Haven skal derfor bevare sin indadvendte og hemmelige karakter, så byens summende aktivitet holdes på afstand. Dog skal den nye indretning af haven invitere mere indenfor og være et synligt aktiv i byens hverdag.

Haven skal fremstå som et samlet hele, hvor både det solitære ophold og små selskaber ved terrassens borde er velkomne på samme tid. Havens nye indretning skal styrke stedets eksisterende kvaliteter og trække de grønne kvaliteter, der omgiver Vejle, ind i den tætte by. En ny sanselighed skal præge haven i valg af både belægninger og beplantninger. Haven er programmet.

 

 

”Et mindre vandfad etableres nær havens primære opholdselement. Som et spejl skal vandelementet trække himlens rum ned i haverummet og etablere den vertikale forbindelse i den lille have.”