Bygherre/ordregiver: Herning Kommune v. Planafdelingen – By, Erhverv og Kultur.

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: A/S Ole Andersen

Status: Realiseret 2009-2011

Areal: 3.850 m²

Anlægssum: 7.5 mio. DKK

Udformningen af Kousgaards Plads skal ses i sammenhæng med udformningen af den øvrige Herning Bymidte – baseret på idékonkurrencen – ‘Herning den levende By’ og ønsket om en samlet og genkendelig identitet for Herning.

Kousgaards Plads er væsentligt præget af en tværgående busbane, der trods trafikafvikling, skal opleves som en fuld-integreret del af pladsen. Formgivningen inkorporer diverse terrænforskydninger, bl.a. ved at nedfælde buslinjeføringen (trassé) som et flodleje, der skærer sig gennem pladsen, og opdeler den i to områder.

De to områders identitet opbygges henholdsvis som en blå vand-zone og en grøn vækst-zone. Den blå zone er til roligt ophold og afslappet vandpjaskeri og placeret i forlængelse af Vandkulturhuset.

Den grønne zone er baseret på de bagvedliggende gårdes grønne vækst og potentiale, og her er der mulighed for klatring, boldspil og øvrige fysiske udfoldelser i forbindelse med DGI-husets aktiviteter.

Pladsen bliver et uderum til både individuel og fælles udfoldelse og vil være udformet i mange skalatrin til både organiseret og uformel aktivitet.