Projekt: Kragenæs Havn & Ravnsby Bakker – Destinationsudvikling på Lolland

Bygherre /Ordregiver: Lolland Kommune

Status: Under politisk behandling

Udeareal: 10-15 km²

Bedre infrastruktur og øget tryghed
Mange, nye besøgende til Dodekalitten har skabt liv og mere trafik i Kragenæs. Helhedsplanen arbejder derfor med at anvise mulige tiltag, der sikrer en robust og skalérbar tilgang til den lokale infrastruktur, der både giver adgang til områdets seværdigheder og skaber tryghed. Trafikhåndteringen baseres på en række mulige løsninger med afsæt i midlertidige afprøvninger, der anskueliggør behov og løsning.

Balance mellem destinationsudvikling og levende lokalsamfund
Lokalsamfundets bæreevne er afgørende for den gode udvikling. Hvad der er destination for turisterne, er samtidig et hjem for andre. Mange har valgt at bosætte sig på denne egn, fordi de her finder ro, små samfund og nærhed til naturen. Ved at øge tilgangen af turister er der en risiko for at ødelægge dét, som er selve attraktionen. Der skal være balance mellem destinationsudvikling og opbakning til et stærkt og levende lokalsamfund. Agendaen er den samme – hvem vil besøge en egn, hvor ingen er glade for at leve?

Bæredygtig turisme
Ravnsby Bakker har de rette forudsætninger for at være en attraktiv destination for en type turisme, hvor nærvær, natur og aktiv livsstil flettes. Kendte attraktioner skal kædes sammen med gemte eller glemte attraktioner i en samlet destination. Ved at være på forkant med udviklingen kan Ravnsby Bakker udvikles over tid med bæredygtig turisme in mente – i balance med lokalsamfund og natur.

Flere attraktioner i samlet destinationsudvikling
Strategien for den videre udvikling og understøtning af Kragenæs Havn er, at både Kragenæs og Dodekalitten skal indgå som attraktioner i en samlet destinationsudvikling af Ravnsby Bakker. Strategien skal fordre en mere bæredygtig turisme, der dels fordeler trykket på flere attraktioner, dels over hele året. I den nære skala løses konkrete udfordringer som parkering samt toiletforhold og et Havnehus, der skal huse lokale foreninger såvel som restaurant og formidling.

Egnen udvikles samlet
I foråret 2021 er der afviklet en serie borgermøder/workshops for at afdække udfordringer og potentialer i området i samarbejde med borgere, grundejere og interessenter. Møderne har synliggjort, at der ikke findes en her-og-nu løsning. Der må arbejdes i flere spor og i forskellige hastigheder. Samtalerne har afsløret, at lokale udfordringer bedst løses ved at betragte området i en større sammenhæng – en egn, der udvikles som en samlet destination.