Projekt: Kulturhus Nordvest – terrasseret forplads og socialt samlingssted i Københavns Nordvestkvarter

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: COBE og Transform

Ingeniør: Grontmij

Entreprenør: Malmos AS

Status: Realiseret 2014

Pris: Dansk Landskabspris 2017

Udeareal: 2000 m²

Anlægssum landskab: 5.8 mio DKK

Foran det gyldne bibliotek og kulturhus i Københavns Nordvestkvarter har vi formgivet og projekteret en forplads, der både harmonerer med kulturhusets blandede program og med kvarterets mix af bevægelse, boligkvarterer og aktivitet. Bygning og landskab er udviklet som en sammentænkt helhed, med en høj udveksling mellem ude- og inderum, både fysisk, socialt og visuelt.

Programmeringen af pladsen er et resultat af en grundig borgerinddragelsesproces, hvor lokale brugere og foreninger i en serie dialogmøder kom med ønsker til deres fremtidige uderum.

Projektet, der er opført hvor der før lå en benzintank er, som biblioteket blevet et vartegn i udviklingen af hele Nordvest-området.

Projektet inkluderer tilgængelighed, tryghed og synlighed, og de landskabelige elementer skærmer mod trafikken og bibringer området grøn frodighed og multifunktionel anvendelighed.

I sin struktur består pladsen af et terrasseret grid på 5×5 meter. Felterne bruges både som bede og opholdsarealer og plinte. To store densifalt felter på 10 x10 meter indbyder til leg, løb, dans og boldspil.

Pladsen er ydermere tænkt og udført som et LAR anlæg hvor 16.000 m³ vand årligt forsinkes og tilbageholdes af den langsomme vandring over terrasserne og ned gennem de terrasserede bede, der alle har afløb i bunden, så overskudsvand ledes videre til næste forsinkende trappebed. LAR løsningen er blevet mulig ved aktivt at anvende et terrænspring på knap to meter mellem bibliotekets indgangsdør og Tomsgårdsvej.

Beplantningen, der både skærmer mod den store trafikåre, og skaber grønne, afgrænsede rum består af træer som platan, fuglekirsebær, løn, tjørn og hestekastanie, buske som fx dværgsyren og desuden stauder som fx høstanemone, storkenæb og lavendel.

 

 

“Pladsen har haft stor betydning for selve præsentationen af vores hus BIBLIOTEKET. Den indrammer huset og giver borgerne et helt andet møde, end da her førhen lå en Shell-tank. Pladsen bliver brugt til ”åndehul” – mange sidder blot under et træ og slapper af – og den giver en smuk udsigt fra BIBLIOTEKETS etager. Den er dog noget udfordret af støj fra bilerne på Tomsgårdsvej.

Hvert år bliver pladsen indtaget af Balders Legefabrik, der udnytter pladsens pixler til forskellige, meget fine legeaktiviteter for børn. To gange årligt bliver pladsen brugt af Ungdomshuset til større festivals – i samarbejde med BIBLIOTEKET. Derudover har den også været brugt som ”skolegård” for en privatskole i området.

Det er håbet, at man til sommer, med et nyt cafe-koncept, kan åbne pladsens kiosk og måske indramme den med solsegl og blomsterkasser.”

– Tine Garsdal, Biblioteks- og Kulturleder

 

“Kulturhuset er et bydelsprojekt, og det er lykkedes at samle lokalområdet i bygningen. Forpladsen åbner op og er inkluderende og ikke afgrænsende, som man ellers kunne fristes til at designe en plads i et så trafikeret kryds.  Det succesfulde resultat ses i den flittige brug af hus og forplads, der er trods den hårde lokation, altid er befolket.

Som en del af projektet har teamet gennemført en vigtig og grundig borgerinddragelsesproces. Det processuelle forløb tjener til inspiration for branchen.

Forplads ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav. Den rumskabende beplantning giver nicher, der tillader trygt ophold. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg der både arbejder med nedsivning og forsinkelse. Forplads til kulturhus Nordvest er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder.”

– Dansk Landskabspris 2017, Juryens motivation