Projekt: Lav sol over Aarhus – en visionsplan for Åarhus Ø

Samarbejdspartner: Projektudviklingsskabet BRICKS A/S

Status: Igangværende – visionsplan på eget initiativ

 

Visionen
Lav sol over Aarhus er en visionsplan for Aarhus Ø – udviklet af Schønherr i samarbejde med projektudviklingsselskabet BRICKS A/S. Visionsplanen er et nytænkende svar på Aarhus Kommunes ønske om at udvikle Aarhus Ø, og med planen går Aarhus Ø fra at være en isoleret endestation til en levende del af Aarhus. Visionsplanen genforener Aarhus omkring en fælles rekreativ kystlinje i nord-sydgående retning, ligesom en ny broforbindelse over lystbådehavnen forbinder hele den nye bydel Aarhus Ø med den historiske bymidte i øst-vestgående retning.

 

Promenadeparken
Visionen er at samle Aarhus’ borgere i og omkring en længe savnet promenadepark, med morgensolen fra øst og aftensolen fra vest, mellem Risskov i nord og Marselisborg i syd. Promenadeparken skal være det storslåede bymæssige og landskabeligt træk, der kan tilføre ny ilt og styrke sammenhængskraften i byen.
Promenadeparken strækker sig fra ‘Hængslet’ og Navitas ved Nørreport og deler sig derefter i to, dels en ny havnepark – Allemandsparken – der løber langs med Aarhus Lystbådehavn og dels en smuk grøn omdannelse af letbanetraceet langs Bernard Jensens Blvd til en markant allé – i fremtiden måske Bernhardt Jensens Allé.

Forbindelserne forenes via drejebroen Smilets Bro, og afsluttes med den kystnære Bugtpromenade, der strækker sig ud til Riis Skov og Den Permanente. I alt en strækning på 2.3 km. Visionen tager naturligt afsæt i den stærke kultur, der allerede findes i området og kombinerer sejler- og fritidsliv med foreningsliv, café og madoplevelser, ophold, bevægelse, leg og kunst.


Allemandsparken
Allemandsparken på Aarhus Ø vil i fremtiden kunne blive et helt særligt sted at opholde sig for alle byens borgere – både for dem, der bor og arbejder i den nye bydel, og de der hidtil har samlet sig i byens midte. I den nye havnepark vil solen, i modsætning til de østvendte havnerum og byparker på østvendte skråninger, skinne til langt ud på aftenen, hvor byen kan ses som baggrund og i modlys.

Parken er grøn! Træer, blomster og summende insekter, danner ramme for ophold i bydelens læside, og her er fortsat plads til et sejlerliv, der blandes med udeservering og promenerende borgere. Kunsten er en naturligt integreret del heraf, og der er derfor udpeget en række steder for mulige placeringer af kuraterede værker, ligesom kunsten kan integreres yderligere i projektet som helhed.


Smilets Bro
Smilets bro er den fysiske forbindelse der længe har været savnet i planlægningen af Aarhus Ø, der i dag er løsrevet fra den større urbane og landskabelige helhed. Forbindelsen til skov og strand såvel som de rekreative ruter ind i landet sker i dag via byens centrum: En rekreativ hovedpulsåre har hidtil ikke været integreret i udviklingen af en ellers spændende ny bydel. Smilets Bro skal – modsat Sukkenes Bro i Venedig, hvor fangerne førtes over kanalen og i fængsel – skabe den korteste afstand mellem mennesker, og mellem mennesker og natur. Broen konstrueres som en drejebro med plads til ophold, og tilbyder borgerne en ‘svingtur’ over vandet, når den åbner op for gennemsejling af de mange lystbåde. Plads til samtale, plads til smil.


Bernhardt Jensens Allé
.
Med et nyt letbanestop tæt ved Smilets bro, kan letbaneforbindelsen langs Bernhardt Jensens Boulevard og ud til enden af Aarhus Ø undværes og erstattes af en grøn, samlende rygrad, som hele bydelen fortjener. Plataner i rækker på et tæppe af grus og græs skaber grønt tag over boulevarden og pariserstemning i Aarhus. Afstanden til letbanen forlænges blot med 5-600 meter, og en opgraderet el-busrute på Aarhus Ø kan i stedet supplere letbanebetjeningen på den anden side af drejebroen. Investeringerne i drejebro og allé tilsammen, er formentlig mindre end investeringerne i den planlagte letbanebetjening af Aarhus Ø.


Bugtpromenaden
Bugtpromenaden kalder vi den strækning der etableres fra Sejlsportscenteret over Smilets bro og ud til Den Permanente. Bugtpromenaden favner den store blå scene for hav og vandaktiviteter, der udspiller sig på vandene nord for Aarhus Ø og vest for Risskov. Længe har strækningen langs skoven været hegnet af Grenaabanens forløb, der nu er blevet letbane, og bugtens vand. Den trampede sti, der findes i dag, vidner om menneskers behov for at være tæt på vandet. Den mulighed vil vi med dette projekt gerne udnytte til fulde. Byens borgere skal kunne promenere langs med vandet helt ud til Den Permanente og videre mod Risskov. De skal kunne købe is, leje SUB boards, slikke sol, svømme, dykke, lege med ungerne, såvel som – sammen med et stort internationalt publikum – have mulighed for at følge store sejlsportsevents fra de i promenaden indbyggede tribuner.

”Det er som om Aarhus har mistet noget af sin oprindelige dna som en kystby,
og det vil vi prøve at genskabe i en moderne form…
Vi har bare fået en idé og tegnet det, men nu skal ideerne udvikles
i samarbejde med hele byen”

– Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør i Schønherr, citat til Jyllands-Posten 19. juni 2021

 

“Det vil være en stor investering,
men det vil give værdien 10 gange tilbage til byen med tiden
og give så meget livskvalitet tilbage til byen.”

– Martin Busk, Direktør ved Ejendomsudviklingsselskabet Bricks, citat til Jyllands-Posten 19. juni 2021