Projekt: Ledreborg Slotspark – Genskabelse og fortolkning af barokhaven omkring slottet ved Sorø

Bygherre/ordregiver: Silvia og John Munro. Slottets ejer, Silvia, er ottende generation af familien Holstein-Ledreborg

Kunstnerisk udsmykning: Erik Heide

Entreprenør: F.J. Poulsens Anlægsgartneri i/s

Ingeniør: Hasserisgaard Ingeniørkontor

Status: Realiseret 2003-2007

Areal: Godsets samlede areal ca. 1600 ha. Barokhaven 4 ha

Anlægssum landskab: 20 mio. DKK

Schønherr har, med støtte fra Fonden Realdania, lavet en plan for genopretning og nytænkning af landskabet og parken omkring Ledreborg Slot, og planen er udarbejdet for slottes ejer, Silvia Munro, som er ottende generation af familien Holstein-Ledreborg.

Helhedsplanen omfatter fire ha barokhave, alléer, gårdsplads samt de i alt 1600 ha jordareal, der i fremtiden kan anvendes som dyrket land og fritidslandskab.

Planen skal skabe overblik og være et redskab til at bevare og udbygge godsets landskabelige kvaliteter, som, sammen med de bygningsmæssige kvaliteter, er baggrunden for stedets særlige ånd. Med en bevilling fra Fonden Realdania på 20 millioner kr. er det nu blevet muligt at udføre den første, og vigtigste del af planen: Genskabelse og fornyelse af Barokhaven.