Projekt: LEGO Kornmarken Campus – et smukt og funktionelt landskab

Bygherre/ordregiver: LEGO System A/S

Bygningsarkitekt: CUBO

Ingeniør: Rambøll

Øvrig samarbejdspartner: Jens Thejsen – beplantningskonsulent

Status: Igangværende 2021-2025 (forventet)

Ydelser: Idéoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, projektopfølgning og tilsyn.

Areal: ca. 176.000 m²

 

LEGO Koncernen udvider sit globale hovedsæde i Billund med endnu et campus – Kornmarken Campus. Det nye bygningskompleks vil rumme kontorarbejdspladser, mødecenter, laboratorier, værksteder og testfaciliteter. Det samlede byggeri og landskabsanlæg opnår LEED Platinum-certificering – den højeste bæredygtighedsrangering på den anerkendte LEED-skala.

Et naturpræget landskab
Visionen er, at campusområdets landskab, regnvandshåndtering og infrastruktur udformes i ét sammenhængende design med høj rekreativ værdi. Landskabet skal rumme parkeringspladser, der integreres i et større landskabsgreb bestående af præcise nord-syd gående strukturer og et karakteristisk øst-vest gående landskabsbånd. I landskabsbåndet kan medarbejdere og besøgende bevæge sig gennem et organisk udformet stiforløb omgivet af bakker og lavninger med mulighed for walk & talk, aktive pauser og naturoplevelser for store og små. Brugerne får dermed en smuk og varieret landskabsoplevelse langs det 800 meter lange strøg.

Et hedelandskab som inspiration
Landskabet udformes med fokus på stedets eksisterende kvaliteter og inspiration fra de karakteristiske naturområder omkring Billund. Form og udtryk udspringer fra de nærliggende hedelandskaber Randbøl Hede og Grene Sande, ligesom plantelisten udspringer af samme inspirationskilde.

Integrerede regnvandsløsninger
Alt regnvand fra udearealerne skal håndteres på terræn via nedsivning og forsinkelse inden overskydende vand løber til regnvandsledning. Samtidig må der af hensyn til lufthavnssikkerheden i Billund lufthavn ikke stå vand på området i mere end 2 døgn. Regnvandshåndteringen er derfor udformet som et netværk af flade lavninger og trug integreret i det overordnede landskabelige design.

Biodiversitet
Der er fokus på at styrke biodiversiteten med valg af hjemmehørende arter fra lokale hedelandskaber som bl.a. Randbøl Hede. Projektet bidrager således til at styrke biodiversiteten i lokalområdet med egnstypiske biotoper, der er med til at bevare og beskytte eksisterende hede- og skovareal. Plantevalget er tilpasset de enkelte delområder og lokale forhold, og der er arbejdet med special-frøblandinger afstemt med visionerne for, hvordan det naturprægede landskabet skal udvikle sig over tid.

Bæredygtig jordhåndtering
Der indbygges op mod 30.000 m3 overskydende projektjord i det samlede landskab – heraf anvendes en stor del på områdets østligste arealer, hvor et naturpræget bakket landskab tilføjer området stor rekreativ værdi. Arealet udformes ligesom det øvrige landskab med inspiration fra hedens form, udtryk og plantearter.