Projekt: Lighthouse 2.0

Bygherre/Ordregiver: Kilden & Hindby

Bygningsarkitekt: 3XN

Samarbejdspartnere: Rambøll, Aarsleff, Dan Jord

Ydelser: Helhedsplan og projektering af udearealer + afklarende workshops

Status: Forventes færdigt 2023

Areal: Arealer bearbejdet af Schønherr: ca. 8000 m²

Lighthouse er et byggeprojekt til beboelse og erhverv på den yderste del af Aarhus Ø. Projektet opføres i 2 etaper, og siden projektstart er der i første etape (2007-2014) opført tre bygningslænger med blandet boliger og erhverv.
Schønherr er landskabsarkitekt i begge faser og har siden byggeriets start stået for planlægning og projektering af udearealer.

Lighthouse 2.0 (2017-2023) er sidste etape af projektet, hvis omdrejningspunkt er Danmarks højeste bygning, det 142 m høje hus ’Fyrtårnet’, der fuldendes som vartegn for hele Aarhus. Tårnet opføres sammen med to sidebygninger – Kanalhuset og Promenadehuset.

Schønherr har udarbejdet helhedsplan og projekteret udearealer for hele Lighthouse-området, herunder gårdrum og offentlige aktivitets- og opholdsrum. Alle udearealer anlægges på dæk og designes med fokus på at skabe et grønt og sammenhængende udtryk, hvor driftsveje, teknik og brandveje er inkorporeret.

Det landskabelige projekt består – som i første del af Lighthouse-projektet – i at skabe et grønt miljø mellem bygningsdelene og et promenadeforløb syd og nord for bygningskroppene. Der arbejdes med insitustøbt beton, specialfremstillede betonkanter, græsmakadam på brandveje og masser af stauder, græsser og træer.

Det store gårdrum får en stor grøn, én etage høj skråning, delvist terrasseret op mod en mere privat have på første sals niveau. Her er der hævede bede med stålkanter og indarbejdede lege- og aktivitets arealer samt højbede til køkkenhaver for beboerne.

Som på resten af den offentlige promenade langs vandet anvendes store formater af insitubetonfelter, der danner et samlet forløb langs hele Aarhus Ø. Parallelt med den sydlige havnekant er der langstrakte hævede bede, der både rummer beplantning samt trappenedgange til parkeringskælderen.